Home > Zjazd > Kontakt

Kontakt

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZHP z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXXVIII Zjazdu ZHP, organizację i przygotowanie zjazdu powierzono Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego.

Biuro Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
tel. +48 22 339 0645, fax +48 22 339 0606
biuro.gk@zhp.pl

Koordynator 38. Zjazdu ZHP – phm. Justyna Sikorska (Szef Biura GK ZHP)
tel. +48 22 339 0645, biuro.gk@zhp.pl 

Rzecznik prasowy ZHP – phm. Agata Grzywacz
tel. +48 601 246 164, rzecznik@zhp.pl

Szef Służby Prasowej 38. Zjazdu ZHP – hm. Karol Gzyl (kierownik Wydziału Promocji GK ZHP)
tel. +48 693 410 565, promocja@zhp.pl

Za zawartość merytoryczną serwisu odpowiada Wydział Promocji Głównej Kwatery ZHP.

Comments are closed.

Scroll To Top