Home > AKTUALNOŚCI > Sobotnie uchwały
Sobotnie uchwały

Sobotnie uchwały

Dzisiejsze obrady, które trwały do późnych godzin wieczornych, na szczęście  zaowocowały ważnymi decyzjami.

Uchwała w sprawie  realizacji kierunku Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017 Przyjazna Struktura w zakresie podjęcia prac nad oceną funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej ZHP oraz opracowania i wdrożenia zmian usprawniających jej funkcjonowanie została przyjęta większością głosów ( 127 za, do 15 przeciw ).

Uchwała w sprawie planu pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+ przyjęta została bez poprawek (za  144, przeciw – 7).

Uchwała w sprawie rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej została zmodyfikowana o poprawkę dot. wykreślenia pkt 5 z paragrafu 3. Sama Uchwała została przyjęta z 117 głosami za i 34 przeciw.

W sprawie stabilizacji finansowej nie podjęto żadnej dyskusji, uchwałę przyjęto (133 głosy za, 16 przeciw ).

Uchwałę udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zaakceptowano przez optyczną większość .

(KP)

Comments are closed.

Scroll To Top