Home > Profil uczestnika zjazdu > Tomasz Tomczyk
Tomasz Tomczyk

Tomasz Tomczyk

Podharcmistrz, Członek Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP

Instruktor ZHP od 10 lat

Delegat o sobie – harcersko

Harcersko: wychowuję, wspieram i motywuję do działania pełniąc funkcję członka komendy Hufca ZHP Zgierz oraz Członka Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
Sukces

Spotkania organizacyjne hufca – zindywidualizowany system spotkań strategicznych z jednostkami hufca mający na celu podniesienie jakości działań w hufcu w takich obszarach jak praca z kadrą, rozwój liczebny, zarządzanie, wizerunek i pozyskiwanie środków.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Podróżuję, podróżuję, podróżuję, a w przerwach pracuję w obszarze HR największego operatora znanych marek restauracyjnych w Polsce.

Jestem delegatem ponieważ…

Chcę dać pozytywny impuls do koniecznych zmian w naszej organizacji

Comments are closed.

Scroll To Top