Home > Profil uczestnika zjazdu > Tomasz Dudewicz
Tomasz Dudewicz

Tomasz Dudewicz

Harcmistrz, Redaktor naczelny Miesięcznika Chorągwi Stołecznej ZHP INSTRUKTOR

Instruktor ZHP od 21 lat

Delegat o sobie – harcersko

W Hufcu Legionowo pełnię funkcję Zastępcy Komendanta Hufca ds. organizacyjnych, a także członka Komisji Stopni Instruktorskich i Kapituły Stopni Wędrowniczych. Ponadto jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu ewidencji ZHP jako hufcowy administrator.

Na poziomie Chorągwi Stołecznej prowadzę zespół redakcyjny miesięcznika INSTRUKTOR.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
Sukces

Miesięcznik Chorągwi Stołecznej ZHP – INSTRUKTOR to projekt mający na celu integrację środowiska instruktorskiego Chorągwi. Praca w tym zespole redakcyjnym (podobnie jak wcześniej w zespole hufcowego miesięcznika AZYMUT) sprawia dużo satysfakcji nie tylko nam – jego twórcom, ale także wielu czytelnikom, którzy z każdym numerem coraz mocniej identyfikują się z przynależnością do tej konkretnej Chorągwi.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Pracownik kadry menedżerskiej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. (Warszawa).

Moje pasje to: Bieszczady, wspinaczka (trochę ostatnio zaniedbana), oraz dziennikarstwo. Ostatnio dołączyło do tej listy trenerstwo i mam nadzieję, że na długo pozostanie przy mnie. Staram się nie odpuszczać okazji do prowadzenia lub organizowania szkoleń.

Jestem delegatem ponieważ…

Motywacją jest chęć może nie zmiany, ale poprawy rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, eliminacja zagrożeń dla ZHP kryjących się za zapisami statutowymi. Choć uważam, że zmiany w obecnym statucie powinny mieć charakter bardziej formalny (udoskonalający) niż merytoryczny.

Comments are closed.

Scroll To Top