Home > Tag Archives: slider

Tag Archives: slider

Wybory zakończone

Wybory zakończone

Wreszcie, po aż pięciu turach głosowania do Centralnej Komisji Rewizyjnej wybrano ostatnią członkinię zespołu. Oto cały skład CKR: hm. Anna Piekarz – Przewodnicząca CKRhm. Maciej Grzegorz Wlazło – Wiceprzewodniczący CKRhm. Ludwika Dębicka – Wiceprzewodnicząca CKRphm. Marta Bajrakowska – Syrek phm. Przemysław Zawadzki phm. Robert Kubiczek hm. Wiktor Gruszka phm. Paweł Lipiński hm. Jan Nowociński hm. Waldemar Dolatahm. Krystyna Chowaniec Skład ... Read More »

Odznaczeni podczas Zjazdu

Odznaczeni podczas Zjazdu

Ostatnią decyzją Przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Małgorzata SINICAdruh Craig TURPIE (WOSM)hm. Wiesław LASKOWSKIhm. Ewa MIĘKINAhm. Tomasz FLISZKIEWICZ Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Lucjan BRUDZYŃSKIhm. Eliza GILEWSKAdruh David MC KNEE (WOSM) Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”otrzymują: ... Read More »

Nowi wiceprzewodniczący i nowi-starzy członkowie GK

Nowi wiceprzewodniczący i nowi-starzy członkowie GK

Poranek zaczął się od prezentacji kandydatur do Głównej Kwatery ZHP i na funkcję Wiceprzewodniczących ZHP. Hm. Dariusz Supeł zaproponował swoich zastępców w osobach hm. Jolanty Kreczmańskiej i hm. Mariana Antonika. Naczelnik-elekt hm. Małgorzata Sinica zaproponowała skład swojej Głównej Kwatery w składzie:hm. Krzysztof Budziński- zastępcahm. Lucjan Brudzyński- zastępcahm. Paweł Chmielewski-skarbnik Członkowie: phm. Justyna Sikorska, hm. Karol Gzyl, hm. Jacek Smura, hm. ... Read More »

Hm. Dariusz Supeł Przewodniczącym ZHP!

Hm. Dariusz Supeł Przewodniczącym ZHP!

38. Zjazd wybrał hm. Dariusza Supła na Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego! Kandydat otrzymał 95 głosów. Read More »

Mamy Naczelnika!

Mamy Naczelnika!

38. Zjazd ZHP ponownie powołał na funkcję Naczelnika druhnę hm. Małgorzatę Sinicę. Wyniki głosowania na jej – jedyną – kandydaturę są następujące:  142 głosów za, 37 przeciw, a 1 osoba się wstrzymała. Nazwisko Naczelnika jest to samo, jednak – jak druhna zapowiedziała – możemy się spodziewać zmian. Druhna Małgorzata chciałaby między innymi, żeby Główna Kwatera liczyła w tej kadencji 9 ... Read More »

Zaczął się 38. Zjazd ZHP

Zaczął się 38. Zjazd ZHP

Właśnie rozpoczęły się obrady 38. Zjazdu ZHP. Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski oraz Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica powitali uczestników. Druhna Sinica wyraziła nadzieję, że będą to owocne obrady, a ich efekty zostaną skutecznie przekazane do naszych środowisk. Druhna wyjaśniła, że opóźnienie obrad związane jest z nieobecnością jednej z chorągwi, która dotrze w trakcie. Druh Adam Massalski powitał szczególnie tych, ... Read More »

Internet na zjeździe

Internet na zjeździe

W miejscu obrad zjazdu zapewniony zostanie dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Ze względu na konieczność zapewnienia płynnego dostępu do sieci dla wszystkich uczestników zjazdu uprzejmie prosimy o wyłączenie w swoich komputerach wszystkich programów powodujących pobieranie znacznych ilości danych (np. automatyczne aktualizacje systemowe, synchronizacja z dyskami internetowymi Google Drive, Dropbox, Office365, torrenty). Relacja ze zjazdu dostępna będzie na bieżąco w serwisie www.zjazd.zhp.pl, ... Read More »

Sobotnia zbiórka w Chorzowie

Sobotnia zbiórka w Chorzowie

W sobotę 16 listopada w Hotelu Skaut w Parku Śląskim w Chorzowie na regionalnej zbiórce delegatów spotkali się uczestnicy zjazdu z chorągwi Krakowskiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Śląskiej i Ziemi Lubuskiej, a także członkowie Głównej Kwatery ZHP. W zbiórce uczestniczyli komendanci czterech z sześciu chorągwi tworzących ten „region”. Ponad dziesięć godzin delegaci omawiali niektóre projekty uchwał wnoszone na Zjazd ZHP – m.in. ... Read More »

Po zbiórce regionalnej w Warszawie

Po zbiórce regionalnej w Warszawie

W sobotę 9 listopada w Warszawie na regionalnej zbiórce delegatów dość konstruktywnie pracowano nad propozycjami dotyczącymi uchwały programowej, pakietem uchwał dotyczących systemu pracy z kadrą oraz uchwałami „stabilizacyjnymi”. Delegaci rozmawiali również o propozycjach zmian w prawie harcerskim i podstawach wychowawczych ZHP.   Ważnym elementem zbiórki były prezentacje kandydatów na Przewodniczącego ZHP – hm. Dariusza Supła i hm. Zbigniewa Standara oraz kandydatki ... Read More »

Delegacie! Nie zapomnij swojej karty członkowskiej!

Delegacie! Nie zapomnij swojej karty członkowskiej!

Szanowne Druhny Delegatki, Szanowni Druhowie Delegaci Karta członkowska ZHP będzie w dniach 38. Zjazdu ZHP Waszym dokumentem identyfikacyjnym. Prosimy zatem o sprawdzenie: 1. czy posiadacie kartę członkowską ZHP, 2. czy numer członkowski ZHP widniejący na karcie jest zgodny z wpisanym do Ewidencji ZHP, 3. czy imię i nazwisko na karcie członkowskiej ZHP jest adekwatne do posiadanego (nie dotyczy skrócenia imienia ... Read More »

Scroll To Top