Robert  Duda

Robert Duda

Harcmistrz, Zastępca  Komendanta  Chorągwi  Śląskiej  ZHP

Instruktor ZHP od 21 lat

Delegat o sobie – harcersko

Od wielu lat instruktor harcerski, praca zawodowa związana z Komendą Chorągwi Śląskiej  Związku Harcerstwa Polskiego,  początkowo rewident,  szef logistyki i promocji, a obecnie Zastępca  Komendanta  Chorągwi  Śląskiej . Przez wiele lat wspólnie z Komendą Hufca ZHP w Jaworznie organizator letniego wypoczynku dla najuboższych dzieci i młodzieży z całego województwa śląskiego.

Wspieram  w  środowisku  swojego  zamieszkania prace  gromady  zuchowej  oraz  drużyny  harcerskiej.  Tworzę  grupę  kwatermistrzowską  Hufca  Jaworzno  wraz  z  instruktorami,  których  udało  się  ponownie  namówić  do  służby  w  naszej  organizacji.

Obszary mistrzostwa:

  • Finanse i gospodarowanie
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

30  lecie  Bazy  Obozowej  Hufca  Jaworzno.  21  dniowe  spotkanie  harcerzy  i  instruktorów  podczas  obozu. W porównaniu z projektami realizowanymi przez Komendę Chorągwi Śląskiej to był mały projekt, ale przyniósł bardzo dużo satysfakcji ponieważ z moimi środowiskami w śród których czuję się bardzo dobrze.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Praca  zawodowa  –  Komenda  Chorągwi  Śląskiej  ZHP. Odpowiedzialny  za  gospodarkę,  majątek   oraz  zarządzanie.

W wolnych chwilach (jeżeli takie się zdarzą) lubię słuchać muzyki, majsterkować, podróżować. Wszystko czym się zajmuję i co jest niepowtarzalne, wartościowe próbuję „zatrzymać dla innych” jako – fotograf pasjonat…

Jestem delegatem ponieważ…

Głównym  powodem  było  niespójność,  wręcz  nawet  błędy  w  zapisach  powstałe  w  naszych  organizacyjnych  dokumentach.  To  chciałem  zmieniać,  ale  czy  to  będzie  możliwe.

Comments are closed.

Scroll To Top