Home > Profil uczestnika zjazdu > Piotr Kowalski
Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Harcmistrz, Szczepowy

Instruktor ZHP od 13 lat

Delegat o sobie – harcersko

Dzisiaj w ZHP głównie dobrym słowem i czynem wspieram działania komendy hufca ZHP Łódź-Widzew.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Finanse i gospodarowanie
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Idee Baden-Powella w parku Baden-Powella. Ten projekt jest jeszcze w realizacji i polega na przekonywaniu mieswzkańców Łodzi by w budżecie obywatelskim na 2014 rok wybrali zbudowanie placu zabaw i toru rowerowego w paru im. Baden-Powella w Łodzi. Tym samym zbudujemy twórcy skautingu żywy pomnik.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Pracuję dla Polskiego Związku Głuchych i staram się przekonać władze do wprowadzenia polskiego języka migowego do szkół dla głuchych.

Jestem też odpowiedzialny za wdrażanie usługi polegającej na tłumaczeniu na język migowy przez internet.

Poza pracą zawodową jestem członkiem zarządu lub szefem kilku organizacji pozarządowych i zespołów eksperckich.

Lubię jeździć rowerem i kocham Łódź. Staram się łączyć te dwie rzeczy.

Jestem delegatem ponieważ…

Chciałem zostać delegatem po raz drugi dlatego, że mam jeszcze nadzieję na zobaczenie sprawnie przeprowadzonego zjazdu naszej organizacji. Zjazdu, który dotknie prawdziwych problemów ZHP i wskaże ich skuteczne rozwiązania. No i jestem członkiem zespołu ds. uchwały programowej i chciałem móc wziąć pełny udział w dyskusji nad tą uchwałą.

Comments are closed.

Scroll To Top