Home > Profil uczestnika zjazdu > Paweł Pietkiewicz
Paweł Pietkiewicz

Paweł Pietkiewicz

Harcmistrz, Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP, członek Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Instruktor ZHP od 9 lat

Delegat o sobie – harcersko

W ZHP obecnie pełnię szereg funkcji takich jak Komendant Hufca, Członek Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca, członek Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.

Obecnie skupiony jestem na rozwoju liczebnym hufca, kształceniu w hufca oraz opracowaniu historii hufca i harcerstwa na Pomorzu Środkowym.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Nieobozowa Akcja Letnia dla harcerzy i dzieci z Powiatu Koszalińskiego. Organizacja forma kształceniowych w ostatnich kilku lat. Opracowanie przyczynków do historii Chorągwi Koszalińskiej ZHP.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Z zawodu jestem mgr inż. (absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunku Inżynieria Środowiska). Obecnie jestem nauczycielem w szkole ponadpodstawowej gdzie uczę zawodu elektryka.

Moją pasą jest wędkarstwo oraz historia której poświęcam każdą wolną chwilę.

Jestem delegatem ponieważ…

Chęć zmiany obecnie obowiązującego systemu metodycznego, który obecnie nie odpowiada realiom w małych miastach i na wsi. Likwidacja pionu starszoharcerskiego, który obecnie powoduje wielopoziomowość drużyn i nie odpowiada naturalnemu rozwojowi psychofizycznego dzieci i młodzieży. Obecny system metodyczny powoduje problemy z kadrą (dodatkowy niepotrzebny pion metodyczny) oraz odchodzenie harcerzy z organizacji, ponieważ zmusza ich do częstej zmiany środowiska harcerskiego, w którym działają.

Comments are closed.

Scroll To Top