Home > Profil uczestnika zjazdu > Mirosław Zengiel
Mirosław Zengiel

Mirosław Zengiel

Harcmistrz, Komendant Hufca ZHP Żary Chorągiew Ziemi Lubuskiej

Instruktor ZHP od 34 lat

Delegat o sobie – harcersko

Pełnię funkcję komendanta Hufca ZHP Żary Chorągiew Ziemi Lubuskiej organizuje pracę komendy hufca i kieruje jej pracą zgodnie z § 53 Statutu ZHP. Jest to dla mnie służba, którą poświęcam drugiemu człowiekowi. Zawód nauczyciela pomaga mi być  przyjacielem, starszym bratem i wychowawcą.

   W naszym hufcu jestem organizatorem  życia harcerskiego poprzez wsparcie dla drużynowego, budowanie przyjacielskich stosunków miedzy instruktorami, tworzenie swoistej wspólnoty instruktorskiej wielopokoleniowej. Wspólnie z kadrą programowo-szkoleniową organizuję szkolenia drużynowych,biwaki,rajdy zloty w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór“,który jest naszą własnością zakupiony i utrzymywany  przez wypracowane środki..

   Opracowuję i realizuję projekty zdobywając fundusze na naszą hufcową działalność.Współorganizuję   Chorągwiane Zloty  Drużyn Nieprzetarty Szlak. Prowadzę harcerskie obozy i zimowiska.Współpracuję i prowadzę wymianę  z organizacjami poza granicami państwa(Litwa,UkrainaNiemcy).

Harcerstwo jest moim sposobem na życie.

Obszary mistrzostwa:

  • Finanse i gospodarowanie
  • Współpraca zagraniczna
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Projekt „Europejskie podróże i przygody” projekt w ramach integracji europejskiej trzech państw Litwy. Ukrainy i Polski. Zadanie posłużyło wymianie  dzieci i młodzieży  z Ukrainy, Lity i Polski  mającej  na celu aktywizację społeczeństwa do udziału w europejskich procesach integracyjnych. Zadanie skierowane  do grupy  dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat pochodzenie polskiego z wyżej wymienionych państw .

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Pracuję w Gimnazjum nr 2 i Liceum „Eureka” w Żarach, moją pasją jest historia szczególnie okres międzywojenny i powojenny, kresy wschodnie należą do obszaru moich zainteresowań.

Moją życiową pasją,  jest  współdziałanie  z  młodzieżą, której poświęcam wiele czasu a  harcerstwo daje mi duże  możliwości w tym zakresie .

Jestem delegatem ponieważ…

Chciałbym reprezentować  na zjeździe komendantów hufców, bo w kierowaniu hufcem  mam duże doświadczenie i sprawy społeczności hufcowej są mi bardzo bliskie

Comments are closed.

Scroll To Top