Home > Profil uczestnika zjazdu > Michał Landowski
Michał Landowski

Michał Landowski

Harcmistrz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

Instruktor ZHP od 11 lat

Delegat o sobie – harcersko

Od kilku lat działam na różnych szczeblach organizacji  pełnię funkcję Przewodniczącego KSI w Hufcu Pruszków oraz Sekretarza KSI Chorągwi. Aktywnie uczestniczę w życiu hufca będąc również Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Powyższe obowiązki łączę z pracą w Radzie Chorągwi Stołecznej ZHP.  

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję prowadząc warsztaty,  kursy i szkolenia dla kadry.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Finanse i gospodarowanie
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Działania z których jestem dumny to systematyczna praca w obszarze pracy z kadrą, w szczególności praca w Komisjach Stopni Instruktorskich, kształcenie instruktorów i motywowanie innych do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Organizacja Kurs Komend Hufców.   

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Pracuję w jednostce samorządu terytorialnego, gdzie zajmuję się m.in. „czuwaniem” nad stanowieniem prawa.
 
W czasie wolnym żegluję, jeżdżę na nartach i poznaję świat.

Jestem delegatem ponieważ…

Zostałem delegatem ponieważ mam świadomość z jakimi problemami borykają się hufce oraz chorągiew oraz w jaki sposób przedkłada się to na funkcjonowanie Związku.  

Uważam, że poprzedni zjazd wypaczył Rady Chorągwi w trakcie kadencji. Dlatego chciałbym, aby Zjazd uporządkował ten stan i skupił w jednym organie stosowne uprawnienia .

Comments are closed.

Scroll To Top