Home > Profil uczestnika zjazdu > Michał Dymek

Michał Dymek

Podharcmistrz, Członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi

Instruktor ZHP od 5 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz członkiem Referatu Wędrowniczego Chorągwi. Na poziomie Hufca zastępuje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz biorę udział w pracach Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Puławy. Blisko 5 lat temu założyłem 10 Puławska Drużynę Wędrowniczą „Glaucus”, której aktywnym członkiem jestem do dziś.

Obszary mistrzostwa:

  • Finanse i gospodarowanie
  • Komunikacja społeczna
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

W roku 2013 współorganizowałem Festiwal z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Organizacja tej imprezy, dała mi osobiście wiele satysfakcji i motywacji do działania, a największą motywacją były widoczne po zakończeniu festiwalu uśmiechy na twarzach zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów, seniorów i zaproszonych gości.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Studiuje Administrację na UMCS w Lublinie oraz Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej na 5 roku. Moją pasją jest śpiew klasyczny- śpiewam w Chórze Akademickim UMCS. Ponadto uwielbiam wędkować, zdobywać górskie szczyty oraz odkrywać smaki świata.

Jestem delegatem ponieważ…

Delegatem chciałem zostać, aby móc realnie wpłynąć na funkcjonowanie Związku zarówno obecnie jak i w przyszłości, ponieważ decyzje, które zapadać będą na Zjeździe, dotyczyć będą w dużej mierze przyszłości ZHP. Mandat, który przyznała mi Zbiórka Wyborcza postaram się sprawować jak najlepiej, biorąc czynny udział obradach Zjazdu.

Comments are closed.

Scroll To Top