Home > Profil uczestnika zjazdu > Mateusz Cebula
Mateusz Cebula

Mateusz Cebula

Harcmistrz, Przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP

Instruktor ZHP od 9 lat

Delegat o sobie – harcersko

W ZHP od 2002r., instruktorem zostałem w 2006r. Obecnie jestem Przewodniczącym Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP, od dwóch lat pełnię także funkcję Komendanta Hufca ZHP Dębica, a trzy lata temu dołączyłem do Wydziału Wędrowniczego GK ZHP.

Realizuję się także na polu kształceniowym w ramach międzyhufcowego ZKK hufców Dębica i Ziemi Pilzneńskiej, jestem także instruktorem Szarej Drużyny, legitymuję się złotą OKK i OKP.

Wcześniej przez siedem lat byłem drużynowym, przez pięć lat byłem komendantem szczepu, a trzy lata kierowałem komisją rewizyjną hufca. Byłem też zastępcą komendanta polskiego kontyngentu na Jamboree w Szwecji.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Uważam, że kadra jest najcenniejszym zasobem ZHP, dlatego prowadzenie kształcenia daje mi zawsze dużo radości. W samym 2013r. miałem przyjemność prowadzić w Dębicy i okolicach zgrupowanie kursów przewodnikowskich dla 40 osób z czterech chorągwi, kurs podharcmistrzowski dla 12 instruktorów z trzech chorągwi i zgrupowanie kursów drużynowych dla niemal 30 przyszłych drużynowych z Hufca ZHP Dębica i okolicznych hufców.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Mam 24 lata, jestem absolwentem AGH w Krakowie – informatykiem i inżynierem klinicznym.

Zawodowo pracuję jako inżynier oprogramowania w Laboratorium Oprogramowania firmy IBM w Krakowie.
Poza pracą i harcerstwem razem z moimi instruktorami organizuję już drugi raz rejon projektu „Szlachetna Paczka” w Dębicy i okolicach.

W sierpniu tego roku zostałem wybrany przewodniczącym dębickiej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych.

Ukończyłem XX Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

W wolnym czasie zajmuję się historią starożytnego Rzymu, problematyką społeczno-polityczną i słucham muzyki filmowej. Nie gardzę też interesującą książką.

Jestem delegatem ponieważ…

Kandydowałem na delegata, ponieważ mam doświadczenie w pracy na każdym poziomie naszej organizacji i w wielu obszarach, dzięki czemu mogę patrzeć na ZHP z różnych punktów widzenia, co wydaje mi się istotną kompetencją potencjalnego delegata, mającego współdecydować o kierunkach dla ZHP. Jak chcę wykorzystać mandat? Do podejmowania decyzji, które pozwolą ZHP być profesjonalną organizacją wychowawczą opartą na naszym dorobku, ale też nie bojącą się nowego i do wybierania ludzi dających gwarancję realizacji tej wizji.

Comments are closed.

Scroll To Top