Home > Profil uczestnika zjazdu > Marzena Malina
Marzena Malina

Marzena Malina

Harcmistrzyni, Członkini Rady Śląskiej Chorągwi ZHP

Instruktor ZHP od 20 lat

Delegat o sobie – harcersko

Codzienność wypełniona licznymi obowiązkami nie pozwala mi w obecnej chwili na spektakularne działania harcerskie. Staram się wypełniać powierzone mi obowiązki najlepiej jak potrafię. Jestem członkinią Rady Śląskiej Chorągwi ZHP, pełnię funkcję Skarbnika Hufca ZHP Czechowice Dziedzice oraz funkcję przewodniczącej Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Jestem także członkinią Kręgu Instruktorskiego „Bonaventura

Obszary mistrzostwa:

  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Pełniąc funkcję skarbnika hufca, moim głównym zadaniem jest pozyskiwanie dotacji na działalność statutową hufca. Jestem dumna z tego, że nasz hufiec zajmuje czołowe miejsce wśród organizacji pozarządowych w Czechowicach – Dz., biorąc pod uwagę ilość pozyskanych dotacji. Na co dzień pełnię również funkcję Przewodniczącej Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, która w ostatnim czasie odnotowała znaczny wzrost otwartych prób na stopnie instruktorskie.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Na co dzień jestem mamą trzech wspaniałych urwisów.

Pracuję w Studio Grafiki Użytkowej.

Ogromną satysfakcją jest dla mnie pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Rodziców przy SP nr 1 w Cz-Dz.

Moją pasją jest tenis i nauka języka włoskiego.

Jestem delegatem ponieważ…

Związkowi Harcerstwa Polskiego wiele zawdzięczam. Jestem świadoma tego, że dzisiaj na każdej płaszczyźnie swojego życia wykorzystuję to, czego nauczyłam się w harcerstwie. Chciałam zostać delegatką, ponieważ chcę mieć wpływ na kształt organizacji, która jest częścią mojego życia. Chcę ją w dalszym ciągu budować, służyć swoją radą i zdobytym doświadczeniem.

Comments are closed.

Scroll To Top