Home > Profil uczestnika zjazdu > Mariusz Brzozowski
Mariusz Brzozowski

Mariusz Brzozowski

Harcmistrz, Zastępca komendanta Hufca ZHP Białystok ds. organizacyjnych

Instruktor ZHP od 17 lat

Delegat o sobie – harcersko

Aktualnie odpowiadam w Hufcu Białystok za sprawy związane z organizacją min. za prawidłową pracę biura hufca, komisję stopni instruktorskich jak i zarządzaniem bazami w Borkach i Stańczykach .

Jestem osobą odpowiadającą również za kontakt z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w naszym mieście.

Obszary mistrzostwa:

  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Zlot Hufca Białystok, który odbył się 13-15 września 2013r. z okazji 100-lecia HARCERSTWA NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE , w którym wzięło udział przeszło 600 zuchów i harcerzy

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Aktualnie pracuję w jednych z banków na stanowisku doradcy klienta biznesowego .

W 2010r ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Ekonomii i Zarządzania – kierunek Zarządzanie Organizacjami Publicznymi.

Moje zainteresowania po za harcerstwem to sport i ogrodnictwo.

Jestem delegatem ponieważ…

Posiadam wieloletnie doświadczenie instruktorskie. W latach 2005-2007 byłem członkiem Rady Naczelnej . Pragnę reprezentować głos środowiska Hufca Białystok podczas Zjazdu ZHP wytyczając kierunek organizacji na najbliższe lata.

Comments are closed.

Scroll To Top