Home > Profil uczestnika zjazdu > Maria Kotkiewicz
Maria Kotkiewicz

Maria Kotkiewicz

Harcmistrzyni, Komendantka Hufca ZHP Częstochowa

Instruktor ZHP od 9 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem członkinią Rady Chorągwi Śląskiej oraz Komendantką Hufca Częstochowa.

Posiadam Złotą Odznakę Kadry Kształcącej.

Jestem współpracownikiem gazety instruktorskiej CZUWAJ.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
Sukces

Częstochowska Akcja Szkoleniowa.
W 2013 roku pełniłam funkcję Komendantki Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej w ramach której zorganizowane były kursy kadry kształcącej, podharcmistrzowski, przewodnikowski (2 kursy), drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wedrowniczych oraz warsztaty dla opiekunów prób na stopnie i II Ogólnopolska Konferencja Instruktorska Kształceniowe Drobiazgi. W Akcji wzięło udział 130 uczestników z całej Polski.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Zawodowo pracuję w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy.

Jestem Doradcą Kluczowym w Projekcie Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego.

Moją drugą pasją jest koszykówka. Jestem sędzią oraz instruktorem tej dyscypliny sportowej.

 

Jestem delegatem ponieważ…

Jestem aktywną instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego i reprezentantką dużego Hufca dlatego swoje poglądy chciałabym zaprezentować uczestnicząc w najwyższej władzy naszej organizacji.

Comments are closed.

Scroll To Top