Home > Profil uczestnika zjazdu > Marcin Jedliński
Marcin Jedliński

Marcin Jedliński

Podharcmistrz, Zastępca Komendanta Hufca

Instruktor ZHP od 5 lat

Delegat o sobie – harcersko

W harcerstwie działam na wszystkich szczeblach struktury od drużyny do Chorągwi. Jestem dwoma drużynowymi, jednym komendantem szczepu, jednym zastępcą komendanta hufca.

Najtrafniej można doprecyzować moje działania mówiąc, że robię to co jest do zrobienia, tam gdzie są potrzeby, by wkroczyć.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

We wrześniu 2013 byłem Komendantem I Manewrów Ratowniczo Technicznych ZHP Chorągwi Kieleckiej – wydarzenia dla 300 harcerzy i harcerek, organizowanego z dużym rozmachem – współpraca z Wojskiem, Komendą Wojewódzką Policji, Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej. Wydarzenie powiodło się i cele zostały zrealizowane.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Wraz z zaprzyjaźnionymi instruktorami prowadzimy Spółdzielnię Socjalną – zajmującą się organizacją turystyki – biznesowej jak i szkolnej.

Pasją jest harcerstwo, a dokładniej: działanie, którego harcerstwo jest pełne.

Jestem delegatem ponieważ…

Aby reprezentować harcerzy z Chorągwi Kieleckiej.

Będę wsłuchiwał się w głosy instruktorów i reagował, gdy będzie taka konieczność.

Comments are closed.

Scroll To Top