Home > Profil uczestnika zjazdu > Magdalena Jaworska
Magdalena Jaworska

Magdalena Jaworska

Harcmistrzyni, Drużynowa

Instruktor ZHP od 8 lat

Delegat o sobie – harcersko

Na co dzień jestem zastępcą komendanta Ostrołęckiego Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szaniec” im. Szarych Szeregów, gdzie prowadzę 3 OGZ „Skrzydlaci Przyjaciele”, czyli najwspanialsze dzieci na Kurpiowszczyźnie.

O swój rozwój dbam w Kręgu Instruktorów Kształceniowców „Quales”, z którym realizuję projekty kształceniowe na poziomie chorągwianym oraz w Hufcowym ZKK, z którym organizujemy warsztaty i kursy na terenie hufca.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
Sukces

Jest wiele projektów w ostatnich miesiącach, z których jestem dumna: zimowisko i obóz „Szańca”, Kurs przewodnikowski „OKI 2012”, ale szczególne miejsce w moim sercu zajmuje IV Harcerski Rajd „Dywersja”, który w minionym roku zgromadził 250 uczestników w 24 patrolach, było to dla mnie i mojego szczepu ogromne wyzwanie i wspaniała przygoda. Od razu po zamknięciu rajdu wzięliśmy się do pacy nad V edycją, której już nie możemy się doczekać.

W ostatnim czasie bardzo motywują mnie przygotowania do Kursu podharcmistrzowskiego „Silva Juvenis”, który organizuje z KIK „Quales”

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Prywatnie jestem absolwentką Ratownictwa Medycznego Kontynuuję swoją edukację na II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą (UKSW) oraz I roku II st. Zdrowia Publicznego spec. Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (WUM).

Moją pasją jest człowiek, pod każdym względem. Fascynuje mnie praca z dziećmi, zaś spełniam się w ratownictwie, by inni mogli żyć.

Uwielbiam również podróżować i poznawać nowych ludzi,  ich codzienność, zwyczaje i kulturę.

Jestem delegatem ponieważ…

Do decyzji tej dojrzewałam od ostatniego Zjazdu Nadzwyczajnego, w tym czasie wykonałam ogromny progres, dzięki ludziom, których spotkałam i zadaniom mojej próby harcmistrzowskiej.

Mój mandat to przede wszystkim efekt zaufania instruktorów z mojego rejonu, którego postaram się nie zawieźć. Podczas zbliżających się zbiórek będę brała udział w warsztatach związanych ze stanowiskami mojego środowiska, by na Zjeździe wypracować jak najlepsze rozwiązania.

Comments are closed.

Scroll To Top