Home > Profil uczestnika zjazdu > Maciej Grzemski
Maciej Grzemski

Maciej Grzemski

Harcmistrz, Przewodniczący Sądu Harcerskiego Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP im. Grunwaldu

Instruktor ZHP od 25 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem pilotem Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP im. Grunwaldu, komendantem Szkoły Podchorążych Kawalerii Harcerskiej, wspieram kształcenie hufca, oraz współpracuję w kwestiach kształceniowych z hufcami Mrągowo i Kętrzyn.

Organizuję szkolenia i warsztaty w specjalności wodnej, jak również rejsy stażowe dla kadry instruktorskiej chorągwi.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
Sukces

Warsztaty doskonalące dla kadry instruktorskiej pionu wodnego chorągwi w Ostródzie

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem pracownikiem naukowym w Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie.

Moją pasją jest żeglarstwo oraz astronomia, a także wszystko to co związane jest z wodą (ratownik WOPR, Sędzia Związkowy PZP, Instruktor Żeglarstwa ISSA, Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK, Kapitan Jachtowy i Motorowodny).

Interesuję się historią, a w szczególności okresem od pierwszej wojny światowej do zakończenia drugiej wojny. Ulubioną formacją tego okresu jest dla mnie kawaleria.

Jestem delegatem ponieważ…

Chcę zwrócić uwagę delegatów na to, by w pędzie do nowoczesności i zmian, nie zapomnieć o korzeniach, naszym rodowodzie i tradycjach harcerskich. Będę chciał uczulić Zjazd, by upraszczać, a nie utrudniać procedury działania drużyn i hufców. Wykazać błędną ocenę sytuacji w kwestiach kadencyjności władz hufców, standardów hufca, bzdurnego systemu OKK i innych znaczków, powodujących degrengoladę stopni instruktorskich i zniechęcających instruktorów do działania, jak również fatalnego systemu satysfakcjonowania i motywowania kadry (niby instrumenty są, ale ich stosowanie, to już inna historia).

Comments are closed.

Scroll To Top