Home > Profil uczestnika zjazdu > Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Podharcmistrz, Członek namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego

Instruktor ZHP od 4 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem członkiem namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego w Hufcu Krosno, gdzie biorę udział w pracach zespołów organizujących warsztaty oraz gry dla członków hufca. Pełnię również funkcję członka Kapituły Stopni Wędrowniczych w Krakowskim Harcerskim Kręgu Akademickim Diablak.

Podczas Wędrowniczej Watry 2013 pełniłem funkcję komendanta jednej z wędrówek.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
Sukces

W ostatnim czasie projektem, który zrealizowałem była organizacja Wędrówki Tatrzańskiej w ramach Wędowniczej Watry 2013 oraz udział w Wędrowniczej Watrze jako członek patrolu akademickiego. Był to projekt, który dał mi możliwość wykazania się w organizacji ogólnopolskiego wydarzenia, poznania wielu ludzi oraz rozwinięcia swoich umiejętności.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem studentem czwartego roku Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Moją pasją są wędrówki górskie, dają mi one możliwość aktywnego wypoczynku oraz oderwania się od codzienności. W ostatnim czasie w kręgu moich zainteresowań znalazły się gry szkoleniowe i dydaktyczne, które w dużym stopniu związane są z moją działalnością harcerska.

Jestem delegatem ponieważ…

Chciałem zostać delegatem, aby podczas zjazdu móc reprezentować swoje środowisko oraz jego potrzeby.  Chciałbym w ten sposób poznać zasady podejmowania decyzji które mają wpływ na kształt ZHP.

Comments are closed.

Scroll To Top