Home > Profil uczestnika zjazdu > Krzysztof Stachów
Krzysztof Stachów

Krzysztof Stachów

Podharcmistrz, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Głogów

Instruktor ZHP od 8 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem zastępcą komendanta hufca ds. programowych, komendantem szczepu harcerskiego, członkiem Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych. Moją pracę w dużej mierze wyznaczają pełnione przeze mnie funkcję – ponieważ jednymi z ważniejszych dla mnie zadań na pracę w ZHP jakie sobie  obrałem to kształcenie i praca z kadrą, szczególnie tą, która zaczyna swoją przygodę instruktorską prowadząc drużynę czy też gromadę.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
Sukces

Jednym z moich ważnych harcerskich projektów – było poprawienie pracy z kadrą w hufcu, szczególnie tą młodą jak również kształcenie ich i przygotowywanie do pełnionych funkcji. Jest to powód do dumy dla mnie, że dzięki mojemu zaangażowaniu i współpracy z innymi instruktorami mam możliwość obserwować nowo zakładane drużyny w moim hufcu, prowadzone przez przygotowane do tej roli osoby.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem instruktorem w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli.

Ukończyłem studia z animacji kultury i pedagogiki.

Moją pasją jest śpiew i kiedy tylko mogę realizuję swoją pasję śpiewając gdzie się tylko da.

Jestem delegatem ponieważ…

Byłem delegatem na 36. Zjazd ZHP oraz 37. Obecnie wiem, że praca delegata to nie tylko możliwość bycia na zjeździe – ale jest to duża odpowiedzialność za wygląd organizacji, za to jaka ta organizacja po danym zjeździe będzie. Najważniejsze losy ZHP się dzieją, a ja jako świadomy instruktor chcę mieć na to wszystko wpływ

Comments are closed.

Scroll To Top