Home > Profil uczestnika zjazdu > Krzysztof Rudziński
Krzysztof Rudziński

Krzysztof Rudziński

Harcmistrz, Komendant Szczepu

Instruktor ZHP od 30 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem komendantem Szczepu 295 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Szarych Szeregów w hufcu Warszawa Praga Południe. Z tym Szczepem jestem związany od oczątku swojej harcerskiej drogi – byłem kilkukrotnie drużynowym (harcerskim i wędrowniczym), kwatermistrzem czy komendantem kręgu instruktorskiego.

Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Kręgu instruktorskiego „NIKE” działającego przy KCh. Pełnię także funkcję przewodniczącego hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
  • Finanse i gospodarowanie
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Wszelkie ewentualne sukcesy to raczej efekt działań zespołowych. Dodatkowo w kontekście pełnionych przeze mnie funkcji działania, w większości mają charakter długofalowy, a nie projektowy.

Szczególnie dumny jestem z faktu, że kolejny raz z rzędu drużyny harcerskie w naszym Szczepie są w stanie wystawiać samodzielne obozy w ramach zgrupowania – przy czym moja rola sprowadza się raczej do tego aby „nie przeszkadzać” drużynowym.

Z drugiej strony zauważam stopniowy, ale trwały wzrost poziomu prób na stopnie instruktorskie realizowanych w hufcowej KSI. Duże znaczenie mają tu formy współpracy członków KSI z opiekunami prób – podobnie jak w poprzednim przypadku nie można przypisać nikomu zasług jednoosobowo.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Aktualnie pracuję w Narodowym Banku Polskim i jestem audytorem systemów informatycznych.

Informatyka to taka dziedzina, że jak się nie kształcisz to się cofasz. Dlatego kursy specjalistyczne czy studia podyplomowe są na porządku dziennym. Część nabytych umiejętności powinna być potwierdzana niezależnymi certyfikatami. W moim przypadku m.in.  Certified Information Systems Auditor Learn more about CISA (CISA), czy Microsoft Certified Trainer (MCT)

Zainteresowania:
• Informatyka (Należę do Polskiego Towarzystwa Informatycznego – jestem członkiem Izby Rzeczoznawców PTI)
• Historia wojskowości – szczególnie II wojna światowa
• Sport – spadochroniarstwo i jeździectwo
• Turystyka górska i survival (jestem członkiem PTTK)
• Literatura i film (aktualnie fantastyka, akcja i przygoda)

Jestem delegatem ponieważ…

Lubię i umiem słuchać ludzi oraz pracować w zespole. Chciałbym aby problemy w funkcjonowaniu naszej organizacji, z którymi styka się na co dzień kadra instruktorska mojego hufca mogły zostać właściwie wyartykułowane i na ile to będzie możliwe rozwiązane.

Comments are closed.

Scroll To Top