Home > PRACE ZJAZDU > Krótko o zjeździe – zadania i kompetencje
Krótko o zjeździe – zadania i kompetencje

Krótko o zjeździe – zadania i kompetencje

Zjazd ZHP w pigułce – o tym powinieneś wiedzieć.

Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego jest najwyższą władzą ZHP:

 • jest zwoływany przez Przewodniczącego ZHP co cztery lata;
 • decyduje o najważniejszych sprawach ZHP;
 • przyjmuje program rozwoju ZHP;
 • uchwala Statut ZHP i dokonuje w nim zmian;
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania: przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP, naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP;
 • na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi ZHP;
 • wybiera przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP;
 • wybiera Radę Naczelną ZHP;
 • wybiera naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP,
 • określa liczebność i wybiera Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i Naczelny Sąd Harcerski ZHP.

Uczestnicy Zjazdu ZHP

W Zjeździe ZHP biorą udział z głosem decydującym:

 • delegaci wybrani w hufcach lub rejonach hufców,
 • komendanci chorągwi,
 • Przewodniczący ZHP,
 • członkowie Głównej Kwatery ZHP.

Członkowie ustępujących władz naczelnych biorą udział w Zjeździe ZHP z głosem doradczym.

Delegaci na Zjazd ZHP wybrani w hufcach lub rejonach hufców zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zjazdu zwykłego ZHP, mając prawo udziału z głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych ZHP zwoływanych w trakcie kadencji.

 

Comments are closed.

Scroll To Top