Home > Profil uczestnika zjazdu > Klaudia Tkocz
Klaudia Tkocz

Klaudia Tkocz

Podharcmistrzyni, Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

Instruktor ZHP od 3 lat

Delegat o sobie – harcersko

Na śląsku prowadzę drużynę wędrowniczą, pomagam otwierać oraz „zaszczepiam” lokalne jednostki,  zajmuję się szeroko pojętą organizacją w ramach członkostwa w Komendzie Hufca, wspieram rozwój przyszłych i obecnych instruktorów jako członek hufcowej Kapituły Wędrowniczej. Będąc w Krakowie pełnię funkcję Dziekana (przewodniczącej) Kapituły Stopni Wędrowniczych Krakowskiego Harcerskiego Kręgu Akademickiego „Diablak”.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
Sukces

Hufcowo – organizacja tegorocznej akcji letniej. Bycie komendantką obozu harcerskiego naszego Hufca, chociaż może nie brzmi spektakularnie, to sprawiło mi najwięcej radości i dumy. Akademicko – współorganizacja XIX Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Akademików i Wędrowników „Diablak” w listopadzie zeszłego roku oraz organizacja Kawiarenki Akademickiej na X Wędrowniczej Watrze.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Studiuję biotechnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, interesuję się mikrobiologią i hodowlami bakteryjnymi. Śpiewam w chórze akademickim, w wolnych chwilach pływam oraz ciągnie mnie do gór.

Jestem delegatem ponieważ…

Uważam, że będę (jestem) dobrym delegatem, ponieważ działam w wielu środowiskach, na różnych poziomach organizacji, co daje mi możliwość szerokiego spojrzenia na problemy i zagadnienia poruszane zarówno przed i na Zjeździe. Mandat wykorzystam przez aktywny udział w zbiórkach przedzjazdowych, dogłębną analizę poruszanych tematów oraz ich konsultację ze środowiskiem, które mnie wybrało, a także przez wypracowanie opinii na każdy temat, aby świadomie podejmować decyzje, przed którymi zostanie postawiony Zjazd oraz delegaci.

Comments are closed.

Scroll To Top