Home > Profil uczestnika zjazdu > Joanna Marcinkowska
Joanna Marcinkowska

Joanna Marcinkowska

Harcmistrzyni, Zastępca komendantki Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej

Instruktor ZHP od 25 lat

Delegat o sobie – harcersko

Moim macierzystym środowiskiem jest Hufiec ZHP Łódź-Górna, w którym pełniłam różne funkcje – przez 8 lat byłam drużynową 29 ŁDH im. W. Zieleńczyk, następnie zastępcą komendanta hufca, przez kilka lat byłam przewodniczącą Kręgu Instruktorskiego „Razem”.

Przez ostatnie 8 lat miałam przyjemność szefować nietuzinkowemu Zespołowi Kadry Kształcącej.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
Sukces

Niewątpliwie był to Kurs Kadry Kształcącej „Zyngra” w naszym harcerskim schronisku na Głodówce (listopad 2012). Twórcza atmosfera, zmotywowani, świadomi roli instruktorzy z całej Polski, magiczne miejsce..przyjemnością było prowadzenie zajęć na tym kursie.

Dobre miejsce we wspomnieniach zajmują zlotowe kawiarenki (Kielce, Kraków), prowadzone przez KI „Razem”. Oprócz fenomenalnych chwil, niezła akcja zarobkowa dla kręgu.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Główne pole zawodowe to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którym jestem psychologiem. Pracuję z młodzieżą niesłyszącą oraz upośledzoną w stopniu lekkim.

Pomagam również niesłyszącym rodzinom w ramach poradnictwa psychologicznego w Oddziale Łódzkim Polskiego Związku Głuchych.

W wolnym czasie, a jest go niewiele, uwielbiam wypady w góry.

Jestem delegatem ponieważ…

Kształcenie jest moją harcerską pasją, kursy drużynowych to najciekawsza część instruktorskiej służby. Nasza praca w zespole ds. strategii pracy z kadrą to wstęp do zmian, dlatego chcę wziąć udział w dyskusji na Zjeździe i mieć wpływ na pozytywne zmiany J

Comments are closed.

Scroll To Top