Home > Profil uczestnika zjazdu > Jakub Matuszczyk
Jakub Matuszczyk

Jakub Matuszczyk

Podharcmistrz, Drużynowy

Instruktor ZHP od 6 lat

Delegat o sobie – harcersko

W chwili obecnej pełnie funkcję drużynowego 13 DW Freeland, jestem członkiem Kręgu Instruktorskiego oraz Referatu Harcerskiego Chorągwi, a także zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi.

Ponadto bardzo aktywnie włączam się w działania hufca (m.in. organizacja obozów) czy chorągwi (współorganizacja Harcerskiego Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Granica).

Obszary mistrzostwa:

  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Może nie jest to klasyczny projekt, ale jestem dumny z tego, że udało mi się wraz z kilkoma przyjaciółmi z mojego hufca stworzyć grono instruktorów (lub też osób, które do tego miana pretendują) z którym stawiamy sobie coraz to nowsze, ciekawsze i ambitniejsze zadania programowo-organizacyjne.  Przykład namacalnych efektów? Współorganizacja Rajdu Granica, świetnie zorganizowana HAL, realizacja wielu projektów grantowych czy stworzenie Kręgu Instruktorskiego.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem studentem piątego roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pracuję na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

Interesuje się historią współczesną oraz sportem.

Uwielbiam góry, w które staram się jeździć w każdej wolnej chwili.

Jestem delegatem ponieważ…

Podczas zjazdu chciałbym zwrócić szczególnie swoją uwagę na kwestie organizacyjne w ZHP takie jak podział kompetencji między władzami (rady chorągwi, a komisje rewizyjne) czy przejrzystość i prostota dokumentacji.

Comments are closed.

Scroll To Top