Home > PRZED ZJAZDEM > Harmonogram zbiórki w Chorzowie (16-17.11)

Harmonogram zbiórki w Chorzowie (16-17.11)

Prezentujemy planowany harmonogram zbiórki w Chorzowie, która odbędzie się w Hotelu SKAUT w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w sobotę o godz. 11.00

Sobota, 16 listopada 2013 r. 

Godziny

Temat

Prowadzący

11.00 – 12.00

Rozpoczęcie spotkania.
Omówienie proponowanego porządku obrad zjazdu, regulaminu zjazdu, proponowanych uchwał dotyczących organizacji zjazdu

Małgorzata Sinica Krzysztof Budziński

12.00 – 14.00

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie strategii pracy z kadrą oraz dyskusja nad projektami uchwał

Jacek Smura

14.00 – 15.15

Obiad

 

15.30 – 16.30

Prezentacja kandydatów na Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP, pytania do kandydatów

Karol Gzyl

16.30 – 17.30

Przedstawienie projektu uchwały programowej oraz dyskusja nad projektem uchwały

Wiesław Laskowski

17.30 – 19.00

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP oraz dyskusja nad projektami cz. 1

Lucjan Brudzyński Obecni autorzy projektów uchwał

19.00 – 20.00

Kolacja

 

Niedziela, 17 listopada 2013 r.

Godziny

Temat

Prowadzący

08.00 – 09.00

Śniadanie

 

9.15 – 11.00

– Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie zmian
w Statucie ZHP cz. 2
– Przedstawienie pozostałych projektów uchwał, które zostały przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym w terminie 45 dni przed terminem zjazdu oraz dyskusja nad projektami uchwał

Lucjan Brudzyński Obecni autorzy projektów uchwał

11.00 – 12.00

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Małgorzata Sinica

Comments are closed.

Scroll To Top