Home > PRZED ZJAZDEM > Drużyna sztabowa skompletowana

Drużyna sztabowa skompletowana

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do Drużyny Sztabowej na 38. Zjazd ZHP. Wybrane zostały 4 patrole, które razem z nami będą współtworzyć drużynę sztabową. Są to:Drużyna Reprezentacyjna Hufca Warszawa-Żoliborz, patrol z SKI Toruń, Wędrownicy z 24 Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Westerplatte, patrol ze Szczepu Innominatia – Hufiec Kutno. Pozostałym dziękujemy za chęci pomocy oraz nadesłane zgłoszenia!

Comments are closed.

Scroll To Top