Home > DOKUMENTY > Druki zjazdowe
Druki zjazdowe

Druki zjazdowe

Zgodnie z postanowieniami Ordynacji wyborczej ZHP na 45 dni przed rozpoczęciem obrad zjazdu Naczelnik ZHP przekazała za pośrednictwem poczty elektronicznej do uczestników zjazdu z głosem decydującym proponowany regulamin i porządek obrad, sprawozdania, materiały zjazdowe oraz projekty uchwał.

W tej części serwisu prezentujemy dokumenty przesłane dnia 21 października 2013 r. uczestnikom zjazdu z głosem decydującym.

Comments are closed.

Scroll To Top