Home > Profil uczestnika zjazdu > Dorota Jeżowska-Olszewska
Dorota Jeżowska-Olszewska

Dorota Jeżowska-Olszewska

Harcmistrzyni, Komendantka Chorągwi

Instruktor ZHP od 26 lat

Delegat o sobie – harcersko

Pełnię funkcję Komendantki Chorągwi – nadzoruję pracę hufców, szkolę komendy hufców, zarządzam bazami chorągwianymi, odpowiadam za współpracę z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, władzami oświatowymi i innymi urzędami, instytucjami oraz organizacjami.

Obszary mistrzostwa:

  • Finanse i gospodarowanie
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Zawodowo obecnie pracuję w Chorągwi.

Prywatnie – uwielbiam wędrówki i wycieczki, poznawanie kultury i historii Polski. Lubię fotografować przyrodę i odwiedzane miejsca.

Poza tym jestem radną sołecką – czynnie uczestniczę w życiu mojej miejscowości.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem delegatem ponieważ…

Comments are closed.

Scroll To Top