Home > DLA MEDIÓW > Regulamin akredytacji prasowych

Regulamin akredytacji prasowych

 1. Akredytacje prasowe przeznaczone są dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz innych przedstawicieli mediów, posiadających legitymacje prasowe oraz przedstawicieli mediów harcerskich posiadających delegację od właściwego komendanta hufca lub chorągwi.
 2. Akredytacje uprawniają do:
  • wstępu na teren Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w terminie 5-8 grudnia 2013 r. w godzinach obrad Zjazdu ZHP,
  • umówienia się na indywidualne rozmowy z delegatami i władzami ZHP,
  • dostępu do materiałów prasowych oraz fotograficznych dotyczących Zjazdu ZHP,
  • wykonywania zdjęć oraz realizowania materiałów w miejscu obrad zjazdu.
 3. Akredytacji dokonuje się poprzez formularz on-line dostępny na stronie www.zjazd.zhp.pl/akredytacje.
 4. Formularz aplikacyjny otwarty jest do zakończenia obrad zjazdu, tj. 8 grudnia 2013 r.
 5. Wnioski o akredytowanie przedstawicieli mediów harcerskich przyjmowane będą do poniedziałku 2 grudnia 2013 r. do godz. 15.00.
 6. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatorów na wskazany adres wysłane zostanie odpowiedź o udzieleniu akredytacji wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi otrzymania karty akredytacyjnej.
 7. Akredytacje prasowe są bezpłatne.
 8. Akredytacja jest imienna i nie może być przekazana innej osobie.
 9. Organizatorzy zjazdu zastrzegają prawo do odrzucenia wniosku o akredytację.
 10. Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela rzecznik prasowy ZHP phm. Agata Grzywacz (rzecznik@zhp.pl, +48601246164).
 11. Prosimy informować o zmianach adresów e-mail, żebyśmy mogli na bieżąco przekazywać Państwu pełne informacje związane ze Zjazdem.
 12. Prosimy o przysyłanie artykułów lub programów o zjeździe po publikacji lub emisji w formie elektronicznej na adres rzecznik@zhp.pl.

Comments are closed.

Scroll To Top