Home > Profil uczestnika zjazdu > Daniel Bielak
Daniel Bielak

Daniel Bielak

Podharcmistrz, Członek Komendy Hufca Ziemi Sanockiej

Instruktor ZHP od 4 lat

Delegat o sobie – harcersko

W chwili obecnej działa w Hufcu Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego jako członek komendy Hufca ds. wędrowników i specjalności harcerskich, a także pracuję w Kapitule Stopni Wędrowniczych.

Na co dzień pełnię funkcję Szefa Harcerskiego Klubu Ratownictwa Sanok, zarażając  moją pasją młodych harcerzy.

Na poziomie Chorągwi udzielam się w Letniej Akcji Szkoleniowej gdzie działam jako wykładowca, a także od 2012 roku pełnię funkcję zastępcy szefa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Podkarpackiej.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Udział w organizacji Centralnego Obozu Szkoleniowo-Młodzieżowego PZW na bazie BERDO w Myczkowcach, podczas którego w sumie 88 uczestników (młodzież niezrzeszona z całej Polski) oprócz zajęć szkoleniowych z instruktorami PZW, dzięki pracy szóstki instruktorów hufca przez dwa tygodnie poznali namiastkę harcerstwa. W efekcie końcowym po powrocie do domów większość z uczestników w swoich rodzinnych miejscowościach zapisała się do drużyn harcerskich.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Obecnie jestem studentem III roku na Uniwersytecie Rzeszowskim- kierunek Ratownictwo Medyczne, działam w rodzinnej OSP jako strażak- ratownik.

W wolnym czasie odwiedzam Bieszczady lub Beskid Niski.

Jestem delegatem ponieważ…

Możliwość zdobycia nowego doświadczenia i poznania nowych ludzi. Aktywne działanie jako delegat podczas zjazdu daje  odczucie, że jako instruktor mogę przyczynić się do zmian i rozwoju ZHP.

Comments are closed.

Scroll To Top