Home > Profil uczestnika zjazdu > Cezary Supeł
Cezary Supeł

Cezary Supeł

Harcmistrz, Komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Bractwo Błękitnego Krzyża”

Instruktor ZHP od 20 lat

Delegat o sobie – harcersko

Pełnię funkcję komendanta Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Bractwo Błękitnego Krzyża” – jednostki kadrowej organizowanej, ochotniczej formacji poszukiwawczo-ratowniczej; członkiem Instruktorskiego Kręgu Myśli Braterskiej przy Komendzie Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku oraz instruktorem Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Organizowana harcerska formacja ratownicza ma być ochotniczą jednostką wpierającą  działania policji w zakresie poszukiwania osób zaginionych na terenach niezurbanizowanych.

W ramach współpracy pracy  z Komendą Chorągwi zajmuję się przygotowywaniem projektów rozwojowych z wykorzystaniem środków pomocowych oraz zagadnieniami  regulaminów i ceremoniału harcerskiego.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Komunikacja społeczna
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Udało mi się opracować i wydać książkę pt. „Płock 1920”. To adresowany do młodych czytelników opis obrony Płocka przed bolszewikami, w której znaczący wkład miało harcerstwo płockie. W uznaniu min. Ich zasług Płock został odznaczony przez Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych, jako jedyne miasta za walki 1920 roku. Uzupełnieniem opublikowania książki było doporowadzenie do ufundowania przez harcerki i harcerzy Płocka i umieszczenia na sztandarze Rady Miasta Płocka Krzyża Walecznych.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem … mężem nad wyraz wyrozumiałej żony i ojcem ośmioletniego zucha.

Pracuję jako urzędnik samorządowy i wykładowca akademicki.

Pasjonuję się historią, zwłaszcza XX-lecia międzywojennego, jego obyczajowości, kultury oraz dziejami Płocka.

Wśród zainteresowań wymieniam zwykle jeszcze spadochroniarstwo (Harcerski Znak Spadochronowy nr 1098) i jazdę konną oraz motoryzację (tę nie najmłodszą).

Jestem delegatem ponieważ…

Chciałbym mieć wkład we wprowadzenie zmian służących rozwojowi kadr harcerskich w zgodnie ze zmianami zachodzącymi w otaczającej nas rzeczywistości społeczno-ekonomicznej przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu harcerskich wartości i tradycji (Dlaczego? Bo wierzę, że: a) a) warto; b) to jest możliwe.) 

Comments are closed.

Scroll To Top