Home > PRACE ZJAZDU > PORZĄDEK OBRAD

PORZĄDEK OBRAD

Czwartek

od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15) 1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP. 2. Obrady robocze, w tym: a. wybór protokolantów Zjazdu, b. wybór Prezydium Zjazdu, c. przyjęcie regulaminu obrad, d. przyjęcie porządku obrad, e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP, f. określenie Trybu prac nad uchwałami i stanowiskami ... Read More »

Porządek obrad XXXVIII Zjazdu ZHP

(projekt) 5.12.2013 r. (czwartek) od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15) 1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP. 2. Obrady robocze, w tym: a. wybór protokolantów Zjazdu, b. wybór Prezydium Zjazdu, c. przyjęcie regulaminu obrad, d. przyjęcie porządku obrad, e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP, f. określenie Trybu prac ... Read More »

Scroll To Top