Home > PRZED ZJAZDEM (page 2)

PRZED ZJAZDEM

Hm. Zbigniew Standar kandydatem na Przewodniczącego ZHP

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie p. 44 Ordynacji wyborczej ZHP, informuje, że do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP wpłynęło zgłoszenie kandydata na funkcję Przewodniczącego ZHP – hm. Zbigniewa STANDARA (numer ewidencyjny AP 000002073, przydział służbowy do Chorągwi Wielkopolskiej ZHP). Read More »

Informacja o zgłaszaniu projektów uchwał oraz kandydatów na Przewodniczącego i Naczelnika ZHP

Projekty uchwał Zgodnie z punktem 42 Ordynacji Wyborczej ZHP (Uchwała nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza ZHP) wnoszone projekty uchwał muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym, w formie pisemnej, nie później niż na 45 dni przed terminem zjazdu zwykłego ZHP. Przekazanie projektów uchwał może nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty lub ... Read More »

Ogólnopolska Zbiórka Delegatów – szczegóły organizacyjne

Ogólnopolska Zbiórka Delegatów, która odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 października br. rozpocznie się w sobotę około godziny 12.00. Informacja o miejscu obrad zostanie przekazana do 30 września br. Wszyscy delegaci, którzy nie posiadają noclegu na terenie Warszawy zostaną zakwaterowani (z 12.10/13.10.2013 r.) w „Nathan’s Villa Hostel” przy ulicy Pięknej 24/26 w pokojach wieloosobowych. Śniadanie będzie zapewnione w miejscu noclegu, obiad ... Read More »

Zbiórki regionalne w październiku

XXXVIII Zjazd ZHP rozpocznie się 5 grudnia. W tym roku 214 delegatów zadecyduje o składzie władz naczelnych i podejmie ważne dyskusje, których efekty pokierują organizacją przez następne lata. Rola delegata jest rolą bardzo odpowiedzialną, dlatego niezbędne jest dobre przygotowanie i omówienie proponowanych uchwał. Delegaci spotkają się w dniach 12-13 października w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Delegatów. W trakcie, w formie ... Read More »

Grudzień w Warszawie

Grudzień w Warszawie

Decyzją Przewodniczącego ZHP 38. Zjazd Związku został zwołany na 5-8 grudnia 2013 r. do Warszawy. W serwisie www.zjazd.zhp.pl publikowane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące przygotowań do zjazdu oraz relacja z jego przebiegu. Read More »

Scroll To Top