Home > PRZED ZJAZDEM

PRZED ZJAZDEM

Drużyna sztabowa skompletowana

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do Drużyny Sztabowej na 38. Zjazd ZHP. Wybrane zostały 4 patrole, które razem z nami będą współtworzyć drużynę sztabową. Są to:Drużyna Reprezentacyjna Hufca Warszawa-Żoliborz, patrol z SKI Toruń, Wędrownicy z 24 Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Westerplatte, patrol ze Szczepu Innominatia – Hufiec Kutno. Pozostałym dziękujemy za chęci pomocy oraz nadesłane zgłoszenia! Read More »

Sobotnia zbiórka w Chorzowie

Sobotnia zbiórka w Chorzowie

W sobotę 16 listopada w Hotelu Skaut w Parku Śląskim w Chorzowie na regionalnej zbiórce delegatów spotkali się uczestnicy zjazdu z chorągwi Krakowskiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Śląskiej i Ziemi Lubuskiej, a także członkowie Głównej Kwatery ZHP. W zbiórce uczestniczyli komendanci czterech z sześciu chorągwi tworzących ten „region”. Ponad dziesięć godzin delegaci omawiali niektóre projekty uchwał wnoszone na Zjazd ZHP – m.in. ... Read More »

Harmonogram zbiórki w Chorzowie (16-17.11)

Prezentujemy planowany harmonogram zbiórki w Chorzowie, która odbędzie się w Hotelu SKAUT w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w sobotę o godz. 11.00 Read More »

Po zbiórce regionalnej w Warszawie

Po zbiórce regionalnej w Warszawie

W sobotę 9 listopada w Warszawie na regionalnej zbiórce delegatów dość konstruktywnie pracowano nad propozycjami dotyczącymi uchwały programowej, pakietem uchwał dotyczących systemu pracy z kadrą oraz uchwałami „stabilizacyjnymi”. Delegaci rozmawiali również o propozycjach zmian w prawie harcerskim i podstawach wychowawczych ZHP.   Ważnym elementem zbiórki były prezentacje kandydatów na Przewodniczącego ZHP – hm. Dariusza Supła i hm. Zbigniewa Standara oraz kandydatki ... Read More »

Delegacie! Nie zapomnij swojej karty członkowskiej!

Delegacie! Nie zapomnij swojej karty członkowskiej!

Szanowne Druhny Delegatki, Szanowni Druhowie Delegaci Karta członkowska ZHP będzie w dniach 38. Zjazdu ZHP Waszym dokumentem identyfikacyjnym. Prosimy zatem o sprawdzenie: 1. czy posiadacie kartę członkowską ZHP, 2. czy numer członkowski ZHP widniejący na karcie jest zgodny z wpisanym do Ewidencji ZHP, 3. czy imię i nazwisko na karcie członkowskiej ZHP jest adekwatne do posiadanego (nie dotyczy skrócenia imienia ... Read More »

Regionalna Zbiórka Delegatów w „Perkozie” odwołana

Informujemy, że planowana na 26-27 października Regionalna Zbiórka Delegatów „Północ” w OSW „Perkoz” k. Olsztynka została odwołana ze względu na niewielką liczbę osób, która mogła wziąć udział w zbiórce. Read More »

Konkurs na drużynę sztabową

Konkurs na drużynę sztabową

Główna Kwatera ZHP wraz z Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza konkurs na drużynę sztabową na XXXVIII Zjazd ZHP, który odbędzie się w dniach 5-8 grudnia br. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.  Zapraszamy minimum 5-osobowe zespoły wędrowników i instruktorów ZHP. Cała drużyna sztabowa będzie liczyć 30 osób, służba będzie się odbywała w systemie zmianowym ... Read More »

Hm. Dariusz Supeł kandydatem na Przewodniczącego ZHP

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie p. 44 Ordynacji wyborczej ZHP, informuje, że do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP wpłynęło zgłoszenie kandydata na funkcję Przewodniczącego ZHP – hm. Dariusza SUPŁA (numer ewidencyjny AFO 12004513, przydział służbowy do Chorągwi Łódzkiej ZHP – Hufiec Łódź-Widzew).  Read More »

Hm. Małgorzata Sinica kandydatką na Naczelnika ZHP

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie p. 44 Ordynacji wyborczej ZHP, informuje, że do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP wpłynęło zgłoszenie kandydatki na funkcję Naczelnika ZHP – hm. Małgorzaty SINICY (numer ewidencyjny AA 000006621, przydział służbowy do Głównej Kwatery ZHP). Read More »

Hm. Rafał M. Socha kandydatem na Przewodniczącego ZHP

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie p. 44 Ordynacji wyborczej ZHP, informuje, że do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP wpłynęło zgłoszenie kandydata na funkcję Przewodniczącego ZHP – hm. Rafała M. SOCHY (numer ewidencyjny AP 029007993, przydział służbowy do Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – Hufiec Poznań-Rejon).   Read More »

Scroll To Top