Home > DOKUMENTY (page 2)

DOKUMENTY

Ordynacja wyborcza ZHP

Dokumentem, który reguluje sposób wyłaniania delegatów, przebiegu zjazdu i czynności wyborczych jest ordynacja wyborcza przyjęta przez Radę Naczelną ZHP 3 marca 2013 r. Read More »

Statut ZHP

Statut Związku Harcerstwa Polskiego – po zmianach przyjętych przez 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP – jest najwyższym aktem prawa wewnętrznego naszego stowarzyszenia. Kompetencje zjazdu ZHP są opisane w § 64 Statutu. Read More »

Scroll To Top