Home > DOKUMENTY

DOKUMENTY

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie rozpoczęty

Kilka minut po godzinie 10, od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu ZHP oficjalnie rozpoczęły się obrady 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie głos zabrali druhna Naczelnik, druh Przewodniczący i zaproszeni goście. Zjazd obraduje w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Część robocza zjazdu, w tym wybór komisji oraz przyjęcie porządku i regulaminu obrad rozpoczęła się ... Read More »

Ankieta kandydata do władz ZHP

Szablon ankiety zgłoszeniowej kandydata do władz ZHP. Read More »

Opinia radcy prawnego ws. projektów uchwał

Przekazujemy opinie radcy prawnego w sprawie projektów uchwał zgłoszonych pod obrady Zjazdu ZHP. Read More »

Druki zjazdowe

Druki zjazdowe

Zgodnie z postanowieniami Ordynacji wyborczej ZHP na 45 dni przed rozpoczęciem obrad zjazdu Naczelnik ZHP przekazała za pośrednictwem poczty elektronicznej do uczestników zjazdu z głosem decydującym proponowany regulamin i porządek obrad, sprawozdania, materiały zjazdowe oraz projekty uchwał. Read More »

Prezentacje ze zbiórki

Prezentacje ze zbiórki

Przekazujemy prezentacje, które zostały przedstawione na Ogólnopolskiej Zbiórce Delegatów. Read More »

Szablony dokumentów i prezentacji

Przekazujemy szablony dokumentów zjazdowych i prezentacji multimedialnych do wykorzystania przy przygotowywaniu materiałów na 38. Zjazd ZHP. Read More »

Zgłoszenie kandydata na Naczelnika ZHP

Formularz zgłoszenia kandydata na Naczelnika ZHP Read More »

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego ZHP

Przekazujemy formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego ZHP oraz oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie. Read More »

Uchwała Rady Naczelnej w sprawie określenia liczby delegatów

Podstawą wyboru delegatów na zjazd ZHP jest uchwała Rady Naczelnej w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych. Read More »

Decyzja Przewodniczącego ZHP o zwołaniu zjazdu

Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski na wniosek Rady Naczelnej podjął decyzję o zwołaniu XXXVIII Zjazdu ZHP w Warszawie w dniach 5-8 grudnia 2013 r. Read More »

Scroll To Top