Home > DELEGACI

DELEGACI

Uczestnicy zjazdu z głosem decydującym

Z głosem decydującym w Zjeździe ZHP uczestniczą: delegaci wybrani na zbiórkach wyborczych hufców i rejonów hufców, Przewodniczący ZHP Naczelnik ZHP członkowie Głównej Kwatery ZHP komendanci chorągwi Delegaci Chorągiew Białostocka phm. Karol Bikowski (Hufiec ZHP Kolno, członek rady chorągwi) hm. Mariusz Brzozowski (Hufiec ZHP Białystok, zastępca komendanta hufca) pwd. Łukasz Kojta (Hufiec ZHP Sokółka, drużynowy) phm. Dariusz Kośko (Hufiec ZHP Bielsk-Podlaski, ... Read More »

Delegaci wybrani na zbiórkach wyborczych

Prezentujemy listę delegatów na zjazd ZHP wybranych na zbiórkach wyborczych hufców i zbiórkach wyborczych rejonów hufców. Chorągiew Białostocka phm. Karol Bikowski (Hufiec ZHP Kolno, członek rady chorągwi) hm. Mariusz Brzozowski (Hufiec ZHP Białystok, zastępca komendanta hufca) pwd. Łukasz Kojta (Hufiec ZHP Sokółka, drużynowy) phm. Dariusz Kośko (Hufiec ZHP Bielsk-Podlaski, członek komendy chorągwi) hm. Sylwia Lenkiewicz (Hufiec ZHP Białystok, szefowa chorągwianego ... Read More »

Scroll To Top