Home > AKTUALNOŚCI (page 3)

AKTUALNOŚCI

„Dobro Związku Harcerstwa Polskiego jest rzeczą priorytetową” – sylwetka hm. R. Sochy

Druh hm. Rafał Socha z Chorągwi Wielkopolskiej (Hufiec Poznań-Rejon) stanął dziś ze swoją prezentacją kandydata na Przewodniczącego ZHP po raz pierwszy przed 38. Zjazdem ZHP. Delegaci mogli najpierw poznać go jako Wiceprzewodniczącego ZHP z dużym doświadczeniem w pracy przy Radzie Naczelnej, a także pracy u boku poprzedniego Przewodniczącego ZHP, którego wielokrotnie reprezentował i wspierał. Zawodowo druh Rafał jest nauczycielem i ... Read More »

Sylwetka hm. Małgorzaty Sinicy

Za nami prezentacje kandydatów na funkcje Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Na tę pierwszą z nich startuje jedna kandydatka, hm. Małgorzata Sinica. Podczas swojego wystąpienia skupiła się ona na kwestiach organizacji światowego Jamboree oraz rozwoju liczebnego ZHP do 200 tys., jako wyzwań nadchodzącej kadencji i marzeń w zasięgu ręki. hm. Małgorzata Sinica jest instruktorką ZHP już od przeszło 26 lat. Wywodzi ... Read More »

Hm. Dariusz Supeł – kandydat na Przewodniczącego ZHP

Druh Dariusz Supeł swoją przygodę z harcerstwem zaczął w 1967 roku, kiedy to został zuchem. Dzisiaj ma już za sobą 36 lat służby instruktorskiej, doświadczenie na funkcji drużynowego, namiestnika, zastępcy komendanta hufca ds. programowych, szefa ZKK czy zastępcy komendanta CSI. Był także kierownikiem Wydziału Pracy z Kadrą GK, kierownikiem Działu Programowo-Metodycznego GK, członkiem Rady Naczelnej i kilkukrotnym delegatem na Zjazd ... Read More »

Miniona kadencja GK 2009-2013 – z absolutorium

38. Zjazd ZHP udzielił absolutorium wobec całej ustępującej Głównej Kwatery, Rady Naczelnej i Naczelnego Sądu Harcerskiego. Sprawozdania przebiegły sprawnie, padło wiele pięknych słów. Ustępującym władzom naczelnym zostały wręczone kwiaty i wyrazy podziękowania w postaci owacji na stojąco. Były wielkie emocje i dużo serdeczności z racji charakteru wykonywania swoich obowiązków przez członków władz ustępujących. Przede wszystkim odczytano sprawozdania z działalności naczelnych ... Read More »

38. Zjazd ZHP oficjalnie rozpoczęty

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie rozpoczęty Kilka minut po godzinie 10, od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu ZHP oficjalnie rozpoczęły się obrady 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie głos zabrali druhna Naczelnik, druh Przewodniczący i zaproszeni goście. Zjazd obraduje w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Część robocza zjazdu, w tym wybór komisji oraz ... Read More »

Podsumowanie pierwszego dnia zjazdu

Za nami pierwszy dzień obrad 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Choć tak naprawdę odbyła się dopiero robocza część zjazdu, to już i tak na tej podstawie klaruje nam się pewien obraz kolejnych dni. Wiemy już na pewno, że zjazd nie będzie prowadził żadnych prac, mających na celu wprowadzenie zmian do Statutu. Nie pochyli się także nad uchwałami nr 18, 48 ... Read More »

Nad tym zjazd głosować nie będzie

Decyzją Zjazdu, w najbliższych dniach nie będą prowadzone prace mające na celu wprowadzenie zmian w Statucie. Tym samym z puli przedzjazdowych propozycji uchwał wypadają wszystkie te, które owych zmian dotyczyły, a więc łącznie 19 projektów. Oznacza to również, że póki co nie będzie dyskusji dotyczącej zmiany Prawa Harcerskiego. Ponadto odrzucone zostały przed zgłoszeniem do komisji 4 inne projekty uchwał, dotyczące ... Read More »

Wybrano komisje zjazdowe

Po krótkiej dyskusji na temat prognozowanego składu Rady Naczelnej zmianie jej liczebności, przeszliśmy do wyborów komisji zjazdowych. Jako pierwsza została wybrana komisja mandatowa, odpowiedzialna za wydanie i reglamentowanie mandatów dla delegatów, w składzie: hm. Grażyna Widera, hm. Gabriela Jaskulska, phm. Daniel Bielak, hm. Cezary Supeł, phm. Piotr Lewandowski. Decyzją Zjazdu nie została wybrana komisja statutowa, na podstawie poprzednich decyzji. Następna ... Read More »

Zaczął się 38. Zjazd ZHP

Zaczął się 38. Zjazd ZHP

Właśnie rozpoczęły się obrady 38. Zjazdu ZHP. Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski oraz Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica powitali uczestników. Druhna Sinica wyraziła nadzieję, że będą to owocne obrady, a ich efekty zostaną skutecznie przekazane do naszych środowisk. Druhna wyjaśniła, że opóźnienie obrad związane jest z nieobecnością jednej z chorągwi, która dotrze w trakcie. Druh Adam Massalski powitał szczególnie tych, ... Read More »

Zmian w Statucie nie będzie!

Zjazd zaakceptował propozycję Głównej Kwatery ZHP, by 38. Zjazd ZHP nie wprowadzał zmian w Statucie Związku Harcerstwa Polskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 110 delegatów, przeciwko było 38 delegatów, od głosu wstrzymało się 9 delegatów. (SK) Read More »

Scroll To Top