Home > AKTUALNOŚCI (page 2)

AKTUALNOŚCI

Zjazd ZHP wyraża wsparcie dla Ukraińców

38. Zjazd ZHP przyjął uchwałę wyrażającą solidarność z narodem ukraińskim, w tym ukraińskimi skautami, w ich dążeniach do integracji z Unią Europejską. W uchwale, mającej formę przesłania do członków ukraińskiej organizacji skautowej, napisano: XXXVIII Zjazd ZHP prowadzi swoje obrady w chwili szczególnie ważnej dla naszych sąsiadów i, co ważne, szczerych przyjaciół – skautów ukraińskich. Naród ukraiński przeżywa od kilku dni ... Read More »

Odznaczeni podczas Zjazdu

Odznaczeni podczas Zjazdu

Ostatnią decyzją Przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Małgorzata SINICAdruh Craig TURPIE (WOSM)hm. Wiesław LASKOWSKIhm. Ewa MIĘKINAhm. Tomasz FLISZKIEWICZ Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Lucjan BRUDZYŃSKIhm. Eliza GILEWSKAdruh David MC KNEE (WOSM) Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”otrzymują: ... Read More »

Nowi wiceprzewodniczący i nowi-starzy członkowie GK

Nowi wiceprzewodniczący i nowi-starzy członkowie GK

Poranek zaczął się od prezentacji kandydatur do Głównej Kwatery ZHP i na funkcję Wiceprzewodniczących ZHP. Hm. Dariusz Supeł zaproponował swoich zastępców w osobach hm. Jolanty Kreczmańskiej i hm. Mariana Antonika. Naczelnik-elekt hm. Małgorzata Sinica zaproponowała skład swojej Głównej Kwatery w składzie:hm. Krzysztof Budziński- zastępcahm. Lucjan Brudzyński- zastępcahm. Paweł Chmielewski-skarbnik Członkowie: phm. Justyna Sikorska, hm. Karol Gzyl, hm. Jacek Smura, hm. ... Read More »

Skład Głównej Kwatery wybrany!

W skład Głównej Kwatery weszli: – hm. Lucjan Brudzyński 145 głosów – hm. Krzysztof Budziński 144 głosów – hm. Paweł Chmielewski 120 głosów – hm. Karol Gzyl 122 głosów – hm. Emilia Kulczyk-Prus 96 głosów – phm. Justyna Sikorska 136 głosów – hm. Jacek Smura 158 głosów – hm. Grzegorz Woźniak 125 głosów Read More »

Wiceprzewodniczący ZHP wybrani!

Delegaci 38. Zjazdu ZHP wybrali Wiceprzewodniczących ZHP, którymi zostali: -hm. Marian Antonik (118 głosów), – hm. Jolanta Kreczmańska (123 głosów). Read More »

Dziś wybory członków GK, RN, CKR i NSH ZHP

Jeszcze nie opadły emocje po wczorajszych wyborach na przedstawicieli najwyższych władz w ZHP, a lada chwila zaczną się obrady trzeciego dnia 38. Zjazdu ZHP. Wczorajszymi decyzjami zjazdu nowym Przewodniczącym ZHP został hm. Dariusz Supeł, delegat z Chorągwi Łódzkiej. Naczelnikiem ZHP została hm. Małgorzata Sinica, która dosłownie chwilę wcześniej otrzymała absolutorium za działania w kadencji 2009-2013. Można więc powiedzieć, że „sznur ... Read More »

Hm. Dariusz Supeł Przewodniczącym ZHP!

Hm. Dariusz Supeł Przewodniczącym ZHP!

38. Zjazd wybrał hm. Dariusza Supła na Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego! Kandydat otrzymał 95 głosów. Read More »

Mamy Naczelnika!

Mamy Naczelnika!

38. Zjazd ZHP ponownie powołał na funkcję Naczelnika druhnę hm. Małgorzatę Sinicę. Wyniki głosowania na jej – jedyną – kandydaturę są następujące:  142 głosów za, 37 przeciw, a 1 osoba się wstrzymała. Nazwisko Naczelnika jest to samo, jednak – jak druhna zapowiedziała – możemy się spodziewać zmian. Druhna Małgorzata chciałaby między innymi, żeby Główna Kwatera liczyła w tej kadencji 9 ... Read More »

Druga tura na Przewodniczącego ZHP!

 Pierwsze głosowanie  na funkcję Przewodniczącego ZHP udowodniło równy poziom prezentowany przez kandydatów. Rozkład głosów: hm. Dariusz Supeł- 71 głosów;hm. Rafał Socha – 70 głosów;hm. Zbigniew Standar – 30 głosów. Hm. Dariusz Supeł i hm. Rafał Socha znaleźli się w drugiej turze głosowania na Przewodniczącego ZHP.   (KP) Read More »

Prezentacja kandydata hm. Zbigniewa Standara

Hm. Zbigniew Standar do ZHP wstąpił w 1967r., w 5. Hufcu ZHP im. ks. Józefa Poniatowskiego w Poznaniu. Z wykształcenia jest magistrem prawa, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Zawodowo prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu, jest także wykładowcą w Szkole Radców Prawnych – wykłada w zakresie aplikacji radcowskiej. Jako dziennikarz i członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Rady ... Read More »

Scroll To Top