Home > Author Archives: promocja

Author Archives: promocja

Przewodniczący ZHP zwołał XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP w sprawie zmian w Statucie

Decyzja Przewodniczącego ZHP z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 1. Na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1) Statutu ZHP, w związku z uchwałą XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 5 grudnia 2013 r.: – w sprawie zmian w Statucie ZHP, powołującą Komisję Statutową do opracowania i przedstawienia uczestnikom zjazdu projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP, oraz w celu – zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na rozważną i pogłębioną dyskusję ... Read More »

Scroll To Top