Home > Author Archives: Michał Piotrowski

Author Archives: Michał Piotrowski

Zjazd ZHP wyraża wsparcie dla Ukraińców

38. Zjazd ZHP przyjął uchwałę wyrażającą solidarność z narodem ukraińskim, w tym ukraińskimi skautami, w ich dążeniach do integracji z Unią Europejską. W uchwale, mającej formę przesłania do członków ukraińskiej organizacji skautowej, napisano: XXXVIII Zjazd ZHP prowadzi swoje obrady w chwili szczególnie ważnej dla naszych sąsiadów i, co ważne, szczerych przyjaciół – skautów ukraińskich. Naród ukraiński przeżywa od kilku dni ... Read More »

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie rozpoczęty

Kilka minut po godzinie 10, od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu ZHP oficjalnie rozpoczęły się obrady 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie głos zabrali druhna Naczelnik, druh Przewodniczący i zaproszeni goście. Zjazd obraduje w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Część robocza zjazdu, w tym wybór komisji oraz przyjęcie porządku i regulaminu obrad rozpoczęła się ... Read More »

Scroll To Top