Home > Author Archives: Marek Pęczak

Author Archives: Marek Pęczak

Czwartek

od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15) 1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP. 2. Obrady robocze, w tym: a. wybór protokolantów Zjazdu, b. wybór Prezydium Zjazdu, c. przyjęcie regulaminu obrad, d. przyjęcie porządku obrad, e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP, f. określenie Trybu prac nad uchwałami i stanowiskami ... Read More »

Plan Centrum Konferencyjnego

Read More »

Internet na zjeździe

Internet na zjeździe

W miejscu obrad zjazdu zapewniony zostanie dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Ze względu na konieczność zapewnienia płynnego dostępu do sieci dla wszystkich uczestników zjazdu uprzejmie prosimy o wyłączenie w swoich komputerach wszystkich programów powodujących pobieranie znacznych ilości danych (np. automatyczne aktualizacje systemowe, synchronizacja z dyskami internetowymi Google Drive, Dropbox, Office365, torrenty). Relacja ze zjazdu dostępna będzie na bieżąco w serwisie www.zjazd.zhp.pl, ... Read More »

Zakwaterowanie

Do dyspozycji delegacji chorągwianych oddany jest START Hotel Aramis, który mieści się na warszawskich Ursynowie przy ul. Mangalia 3b. Read More »

Miejsce obrad

Zjazd obradować będzie w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, przy ul. żwirki i Wigury 9/13.  Dojazd do Centrum Konferencyjnego ze Śródmieścia Warszawy Read More »

Ankieta kandydata do władz ZHP

Szablon ankiety zgłoszeniowej kandydata do władz ZHP. Read More »

Akredytacje

Formularz akredytacji prasowych – link Read More »

Regulamin akredytacji prasowych

Akredytacje prasowe przeznaczone są dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz innych przedstawicieli mediów, posiadających legitymacje prasowe oraz przedstawicieli mediów harcerskich posiadających delegację od właściwego komendanta hufca lub chorągwi. Akredytacje uprawniają do: wstępu na teren Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w terminie 5-8 grudnia 2013 r. w godzinach obrad Zjazdu ZHP, umówienia się na indywidualne rozmowy z delegatami i władzami ZHP, dostępu do materiałów ... Read More »

Krzysztof Wiśnioch

Krzysztof Wiśnioch

Podharcmistrz, z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Białystok Instruktor ZHP od 10 lat Delegat o sobie – harcersko Współpracuje w różnych szczeblach organizacji. Jestem członkiem białostockich Baczyńskich. Obecnie z-ca przewodniczącej HKR i członek KSI Hufca ZHP Białystok. Sukces Raczej nie jest to projekt harcerski, ale jestem dumny z pozytywnego wizerunku Komisji Rewizyjnej naszego hufca. Razem z innymi członkami HKR stworzyliśmy ... Read More »

Drużyna sztabowa skompletowana

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do Drużyny Sztabowej na 38. Zjazd ZHP. Wybrane zostały 4 patrole, które razem z nami będą współtworzyć drużynę sztabową. Są to:Drużyna Reprezentacyjna Hufca Warszawa-Żoliborz, patrol z SKI Toruń, Wędrownicy z 24 Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Westerplatte, patrol ze Szczepu Innominatia – Hufiec Kutno. Pozostałym dziękujemy za chęci pomocy oraz nadesłane zgłoszenia! Read More »

Scroll To Top