Home > Author Archives: Julita Borek

Author Archives: Julita Borek

Odznaczeni podczas Zjazdu

Odznaczeni podczas Zjazdu

Ostatnią decyzją Przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Małgorzata SINICAdruh Craig TURPIE (WOSM)hm. Wiesław LASKOWSKIhm. Ewa MIĘKINAhm. Tomasz FLISZKIEWICZ Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: hm. Lucjan BRUDZYŃSKIhm. Eliza GILEWSKAdruh David MC KNEE (WOSM) Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”otrzymują: ... Read More »

Hm. Dariusz Supeł – kandydat na Przewodniczącego ZHP

Druh Dariusz Supeł swoją przygodę z harcerstwem zaczął w 1967 roku, kiedy to został zuchem. Dzisiaj ma już za sobą 36 lat służby instruktorskiej, doświadczenie na funkcji drużynowego, namiestnika, zastępcy komendanta hufca ds. programowych, szefa ZKK czy zastępcy komendanta CSI. Był także kierownikiem Wydziału Pracy z Kadrą GK, kierownikiem Działu Programowo-Metodycznego GK, członkiem Rady Naczelnej i kilkukrotnym delegatem na Zjazd ... Read More »

Scroll To Top