Home > Profil uczestnika zjazdu > Anna Śledzińska
Anna Śledzińska

Anna Śledzińska

Przewodnik, Członkini komendy Hufca Elbląg ZHP

Instruktor ZHP od 13 lat

Delegat o sobie – harcersko

Moim głównym działaniem jest zarządzanie harcerskim ośrodkiem wodnym.

Rozwijam działalność wodniacką w ośrodku: udostępniam sprzęt, pomieszczenia, narzędzia, zapraszam do współpracy specjalistów z zakresu szkutnictwa, instruktorów żeglarstwa, sterników, pozyskuję fundusze na działalność  żeglarską grup młodzieżowych, przede wszystkim harcerskich. W tym celu rozwijam i prowadzę działalność odpłatną i gospodarczą ośrodka, pozyskuję partnerów biznesowych, tworzę projekty o dofinansowanie działań.

Ponadto rozwijam i sprzedaję usługi ośrodka, obsługuję klientów, negocjuję, przygotowuję i obsługuję umowy. W te działania w różnym zakresie włączam instruktorów hufca wdrażając w tym samym z zadania z zakresu gospodarowania majątkiem hufca, co przekłada się na większe zrozumienie zadań związanych z zarządzaniem majątkiem i daje im większy wpływ na podejmowane decyzje.

Zarządzanie ośrodkiem wiąże się również z planowaniem i prowadzeniem remontów i inwestycji, pozyskiwaniem na nie funduszy, współpracą z instytucjami publicznymi, pozyskiwaniem strategicznych partnerów.

Obszary mistrzostwa:

  • Finansowanie i gospodarowanie
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Zainicjowałam i zorganizowałam 9 miesięczny cykl rozwoju hufca Elbląg w zakresie zarządzania. Trwał od listopada 2012 do lipca 2013. Opierał się on na doradztwie i coachingu dla członków komendy hufca i osób odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem i finanse. Cykl składał się z 3 ośmiogodzinnych spotkań dla całego zespołu zarządzającego hufcem, oraz realizacji zadań i konsultacji mailowych pomiędzy spotkaniami. Praca polegała na poznaniu zasad, zadań i narzędzi pracy zarządów. Opracowywaliśmy i wdrażaliśmy procedury, ewaluowaliśmy ich skuteczność, wprowadzaliśmy zmiany. Proces był prowadzony przez eksperta z zakresu zarządzania metodą coachingu grupowego i mentoringu. Rezultatem procesu jest m.in. zwiększenie wiedzy nt. roli i zadań członków komendy z zakresu zarządzania, zwiększenie świadomości dot. ważności potrzeby dalszego rozwoju w tej dziedzinie odpowiednie dobranie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Mieszkam w Elblągu w woj. warmińsko-mazurskim. Przez ostatnie dwa lata tworzyłam i rozwijałam Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY. Obecnie dalej prowadzę projekt, który jest realizacją przyjętej strategii rozwoju Sieci. Pracuję głównie w Elblągu, jednak współpracuje z organizacjami z różnych części Polski, co wiąże się z częstymi podróżami do Olsztyna, Gdańska, Warszawy i innych miast. Obecnie zakładam własną działalność gospodarczą w oparciu o którą będę kontynuować poprzednią pracę: zarządzanie projektami i procesami, doradztwo i szkolenia z zakresu zarządzania, wspieranie organizacji w wykorzystaniu ich zasobów i potencjału, rozwijaniu nowych produktów, usprawnianiu procedur, tworzeniu projektów. Współpracuję z organizacjami i samorządami w tworzeniu i rozwijania polityki młodzieżowej na różnych szczeblach.

W październiku rozpoczynam studia podyplomowe z zakresu zarządzania i doskonalenia organizacji. Często uczestniczę w szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu zarządzania, coachingu, animacji, trenerstwa. Sama takie również organizuję i prowadzę.

Lubię rowery latem i snowboard zimą. Uwielbiam podróżować z bagażem podręcznym od jakiegoś czasu niezmiennie do krajów hiszpańskojęzycznych. Podczas podróży mieszkam głównie u ludzi poznanych za pośrednictwem programu couchsurfing. Gdy nie podróżuję co chwilę muszę coś przemeblować albo przemalować w domu i znoszę do kuchni stare naczynia. Ostatnio frajdę sprawia mi wymyślanie coraz to nowych warzywnych potraw i uprawa grządek na działce.

Jestem delegatem ponieważ…

System i struktura w jakiej działają hufce zależy od decyzji podejmowanych na wyższych szczeblach organizacyjnych. Moją domeną jest usprawnianie procesów, łączenie i wykorzystywanie zasobów i możliwości. Chcę te umiejętności wykorzystać z pożytkiem dla w rozwoju ZHP. Jest to zbieżne z realizacją strategii ZHP, dlatego uważam, że zjazd jest jednym z tych miejsc, gdzie mogę zabrać głos i przyczynić się do upraszczania procedur.

Comments are closed.

Scroll To Top