Home > Profil uczestnika zjazdu > Anna Pospieszna
Anna Pospieszna

Anna Pospieszna

Podharcmistrzyni, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca

Instruktor ZHP od 8 lat

Delegat o sobie – harcersko

Kieruję pracą komisji rewizyjnej hufca. Jestem instruktorem Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów”. Próbuję rozpocząć działalność namiestnictwa wędrowniczego w hufcu.

Obszary mistrzostwa:

  • Komunikacja społeczna
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Nie jest to dosłowny projekt. Może projekt dla mnie samej. Jestem szczególnie dumna, że przez ostatnie pół roku poznałam działalność działania środowiska harcerskiego wiejskiego. Jestem z dużego miasta, moja rodzima drużyna to drużyna działająca na osiedlu z wielkiej płyty. Można mówić i pokazywać różnice w działaniu harcerstwa w mieście, mieście wojewódzkim, a na wsi oddalonej od siedziby hufca o 60 km. Nie pozna się jednak tego, nie widząc codziennej pracy w takim środowisku

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem antropologiem kulturowym, zajmuję się głównie postrzeganiem innych kultur przez mieszkańców Europy, przejawiających się w zjawiskach takich jak turystyka, pomoc humanitarna, polityka międzynarodowa. Piszę doktorat na temat postrzegania kultury przez młodzież.

Poza tym zajmuję się fotografią i oraz tworzeniem stron internetowych.

Jestem delegatem ponieważ…

Chciałam zostać delegatem, by móc mieć pełniejszy (niż na co dzień) wpływ na kształt organizacji, w której działam i działają osoby, które mnie wybrały.

Comments are closed.

Scroll To Top