Home > Profil uczestnika zjazdu > Anna Kasprowicz
Anna Kasprowicz

Anna Kasprowicz

Harcmistrzyni, Drużynowa

Instruktor ZHP od 7 lat

Delegat o sobie – harcersko

Obecnie pełnię funkcję drużynowej drużyny harcerskiej oraz namiestnika wędrowniczego, którą niebawem przekażę swojemu następcy. Ponadto działam w zespole pracy z kadrą naszego hufca.

Obszary mistrzostwa:

  • Praca z kadrą
  • Program
  • Komunikacja społeczna
Sukces

Do projektu z którego jestem dumna mogę zaliczyć dwa:

– system motywacyjny naszego hufca, który współtworzyłam
z zespołem pracy z kadrą. Zawierał on między innymi współzawodnictwo drużyn hufca w każdej metodyce
i bezpośrednio odpowiadałam za metodykę wędrowniczą,

– organizacja trasy wędrowniczej na ogólnopolskim Rajdzie Kopernikańskim,

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Ukończyłam studia wyższe o kierunku pedagogika z socjoterapią i terapią pedagogiczną. Pracuję jako wychowawca w świetlicy środowiskowej – socjoterapeutycznej oraz prowadzę zajęcia jako trener kompetencji kluczowych funkcjonowania na rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Jestem delegatem ponieważ…

Chęć uczestniczenia jako delegat na zjeździe „powstał” podczas odbywania praktyk/wolontariatu długoterminowego w Głównej Kwaterze ZHP. Nic tak nie motywuje do pracy jak rzeczywisty obraz tego co się dzieje w Związku z punktu widzenia na poziomie centralnym. Jak wiele decyzji w tej najwyższej strukturze ZHP ma wpływ na niższe szczeble. Jako instruktorka chcę mieć wpływ, a raczej swój udział w dalszym kształtowaniu się naszej organizacji.

Comments are closed.

Scroll To Top