Home > Profil uczestnika zjazdu > Ania Narloch
Ania Narloch

Ania Narloch

Podharcmistrzyni, Instruktorka Wydziału Staszoharcerskiego GK ZHP

Instruktor ZHP od 5 lat

Delegat o sobie – harcersko

W swoim macierzystym środowisku (Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska) jestem Przewodniczącą Kręgu Instruktorskiego „Ad Astra” przy I Szczepie Harcerskim „ŚWiT” im. Zawiszy Czarnego.

Zajmuję się kształceniem kadry na szczeblu Hufca, Chorągwi, a także centralnym.

Ponadto w wydziale HS GK ZHP jestem instruktorką terenową na Chorągiew Opolską i Dolnośląską.

Jestem też instruktorką Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.

Dawniej:

– w Zespole Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego GK ZHP,
– w Radzie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich,
– współorganizatorka Rajdu Grunwaldzkiego 2011,2012, 2013,
– w zespole programowym Zlotu Grunwaldzkiego 2011, 2012,
– autorka propozycji programowych na Dzień Flagi 2011, autorka przewodnika po konkursie filmowym „Poland is cool”,
– współautorka propozycji programowych: „Rok Regionów” i „Time for partnership”,
– Namiestnik wędrowniczy Hufca Nysa,
– z-czyni Komendanta I SH ŚWiT,
– drużynowa 98 NDW Malachit i 98 NGDH Iskry.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Program
Sukces

Jestem szczególnie dumna ze współorganizacji Kursu Instruktorów Referatów i Namiestnictw „Irbis”, który odbył się w grudniu roku 2012 w Gorcach. Był on dla mnie kształceniowym wyzwaniem pod każdym kątem: przygotowań (odpowiadałam za kontakt z kursantami i zadania przedkursowe), realizacji (prowadziłam 4 bloki zajęć), a także podsumowania. Dzięki „Irbisowi” w kształceniowe żagle złapałam wiatr. Poznałam wspaniałych instruktorów. Zobaczyłam, że mogę zdziałać wielkie rzeczy. A przede wszystkim – namacalnie uwierzyłam, że warto pokonywać siebie.

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Edukacyjnie: w tym roku kończę studia magisterskie na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Mój program studiów obejmuje dwie dyscypliny: filologię hiszpańską, a także nauczanie języka polskiego jako obcego.

Zawodowo: pracuję jako nauczyciel w dwóch wrocławskich szkołach językowych.

Pasje: Jestem koordynatorką projektu „Akademia Intelektu” w Centralnym Ośrodku Duszpasterstw Akademickich we Wrocławiu. Wyrażam siebie muzyką: śpiewam w chórze, gram na gitarze, tańczę.

Uwielbiam lilie, kolor żółty, cyfrę 8, a także zapach orzecha makadamii i wanilii. Miejsca na ziemi już odkryte: Piwniczna, Taizé i Salamanka. Fanka przyrody i kotów. Książkowy potwór :) I to w dodatku leworęczny! Zakochana w metodzie harcerskiej.

Zainteresowania: ŻYCIE!

Jestem delegatem ponieważ…

Chciałam zostać delegatem, ponieważ poczułam, że mogę mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszej organizacji. Uwierzyłam, że pomimo młodego wieku moje doświadczenie pozwala mi zabierać głos w sprawach Związku. W okresie ostatnich trzech lat byłam w dwóch zespołach Głównej Kwatery, uczestniczyłam w ich pracach i miałam okazję obserwować, jak funkcjonuje szczebel centralny. Jestem też blisko aktualnych spraw Związku, choćby dzięki Kursowi Harcmistrzowskiemu „Cogito”, który ostatecznie dodał mi odwagi, aby nie tylko mieć właśnie zdanie, ale również je wypowiadać. Jako delegat Chorągwi Opolskiej chcę również być głosem swojego środowiska. Poznaję zatem instruktorskie opinie z Opolszczyzny, które mam nadzieję zebrać i przywieźć w grudniu do Warszawy. Jak chcę wykorzystać swój mandat? Z korzyścią dla Związku Harcerstwa Polskiego. Mądrze, przemyślanie i po solidnych przygotowaniach.

Comments are closed.

Scroll To Top