Home > Profil uczestnika zjazdu > Andrzej Sawuła
Andrzej Sawuła

Andrzej Sawuła

Harcmistrz, Komendant hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Instruktor ZHP od 15 lat

Delegat o sobie – harcersko

Kieruję komendą hufca próbującą przywrócić do życia chylący się ku upadkowi miejski hufiec. Kształcę i motywuję kadrę hufca. Działam w specjalności wodnej, wspierając drużyny i organizując rejsy i szkolenia.

Obszary mistrzostwa:

  • Kształcenie i praca z kadrą
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

Po raz pierwszy byłem opiekunem zamkniętej niedawno próby harcmistrzowskiej. W ramach niej kandydatka prowadziła m.in. kurs przewodnikowski, który nadzorowałem z bliska jako członek komendy kursu. Wyszło dobrze. :)

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Jestem programistą, pracuję w firmie Compuware; to zarówno praca, jak i pasja.

Prywatnie mam córkę w pierwszej klasie i rocznego syna.

Interesuję się żeglarstwem morskim i astronomią amatorską.

Jestem delegatem ponieważ…

Chcę wspierać proces przekształcania się ZHP w nowoczesną organizację skautową, która będzie nadal promować tradycyjne wartości harcerskie, ale wykorzystując nowoczesne środki i formy pracy. Zamierzam działać na rzecz nakreślonego przez Strategię ZHP skupienia uwagi i wysiłków organizacji na drużynach i drużynowych. Chcę także wspierać harcerskie specjalności, które uważam za klucz do dalszego istnienia harcerstwa wieku ponadgimnazjalnego.

Comments are closed.

Scroll To Top