Home > Profil uczestnika zjazdu > Andrzej Ryś
Andrzej Ryś

Andrzej Ryś

Przewodnik, Redaktor naczelny „Podlaskiej Drużyny”

Instruktor ZHP od 14 lat

Delegat o sobie – harcersko

Jestem redaktorem naczelnym gazetki hufcowej hufca „Podlasie” w Siedlcach. Nadzoruję pracę redakcji, jak również przygotowuję teksty z życia hufca do lokalnych gazet.

Uczestniczę aktywnie w pracach Harcerskiego Klubu Ratowniczego Siedlce. Prowadzę szkolenia w szkołach oraz zakładach pracy.

Przygotowuję materiały programowe dotyczące historii i zabytków Siedlec oraz szeroko pojętej historii harcerstwa.

Obszary mistrzostwa:

  • Finanse i gospodarowanie
  • Komunikacja Społeczna
  • Zarządzanie organizacją
Sukces

W roku ubiegłym przygotowałem w całości zlot harcerski „śladami dawnych Siedlec” podczas którego zuchy i harcerze poznawali historię i zabytki miasta Siedlce

Delegat o sobie – zawodowo i prywatnie

Zajmuję się sprawami kadrowymi w prywatnym przedsiębiorstwie. W chwili obecnej jestem studentem ostatniego semestru studiów podyplomowych BHP w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Od kilku lat trenuję Judo, które z czasem stało się jedną z moich pasji. Uwielbiam jazdę na rowerze, której staram się poświęcać jak najwięcej czasu oraz pływanie.

Wśród moich zainteresowań znajdują się: militaria, historia, sztuki i sporty walki.

Jestem delegatem ponieważ…

Udział w zjeździe ZHP traktuję, jako kolejne doświadczenie w harcerskiej karierze – stąd decyzja o zgłoszeniu kandydatury na delegata. Swój mandat zamierzam wykorzystać na przedstawienie wątpliwości, z jakimi zmagają się instruktorzy mojego środowiska.

Comments are closed.

Scroll To Top